20. XI.

Br. Seidler byl si prohlédnout loď, na které odjíždí invalidi. Po návratu sdělil svoje dojmy.

21. XI.

Dnes koupel. Služba. Rota slabá 108 mužů. Gajdovci u nás.

22. XI.

Dnes pereme. Loď naše vyjela ze Šanghaje.

23. XI.

Pohřeb ruského pluk. Voronova, byl ubit při posledních událostech.

24. XI.

Zima. Pilná práce na obíjení kufrů a jiné přípravy na cestu. Dostali jsme věci z pluk. prodejny a od strýčka papirosy (plesnivé).

25. XI.

Služba. Vladivostok je přístavní město. Rozkládá se do šíře 10 km. Malebný pohled je na město v noci. Obyvatelstvo různé: Rusové, Číňané, Japonci, Amerikánci atd. Vojsko: české, ruské, japonské, francouzské, anglické, americké, italské, čínské, polské.

26. XI.

Horečné přípravy k odjezdu

27. XI.

Služba a na pohřeb bratru od 4. pluku.

28. XI.

Koupel. Dostali jsme nové pláště.

30. XI.

Do rána mráz, dnem pěkně. Lékařská pohl. prohlídka.

1. XII.

Služba. Desinfekce oděvů a přikrývek.

2. XII.

Dokončují se přípravy k odplutí. Kinematografické představení v místnostech roty.

3. XII.

Dnes očekává se loď. Náš transport je 13. Dopoledne postrojen prapor a uděleny 4 vyznamenání. Z naší roty Turkovi.

4. XII.

Služba nám prý již končí. Jsme rádi.

5. XII.

Na loď Jonan Mara stále dychtivě čekáme.

6. XII.

Opět na službě u skladů 41 mužů. Odpoledne přijela loď. Nikdo nevěřil, když přišel k utv. se zprávou, že je tady. K večeru napadlo na 1 dm sněhu.

7. XII.

Odchází kuchař a ubytovatel roty. První rota odpoledne na loď. Bude nakládati potraviny a různé potřeby na loď.

8. XII.

Ráno o 7 hod. odcházíme i my. Již večer jsme si vše připravovali. Nejvíce zlobení dala americká torna, do které s velkou tíží jsme věci skládali. S většinou věcí jdeme do přístavu. Obyvatelstvo dívá se na naše řady a snad ani neví, že je to naše poslední cesta. Jdeme naposledy ruským krajem, nejvýchodnější ruskou baštou z doby

173