slávy, tím nám tak milým Ruskem, které přes všechny naše oběti tak trpí, krvácí. Zapomínáme na ústrky, na zneuznání a vroucně se s ním v duchu loučíme. Těšíme se všichni na cestu, nepředstavujeme si překážek, možných náhod. Všem na mysli znějí radostná slova: Domů - domů -----

174