jim, aby se cítili v rotách jako v kruhu rodinném a přečetl došlý blahopřejný telegram gen. Čečka.

Na to byl podáván bohatý a velmi chutný oběd upomínající na české posvícenské hody. Ovšem, že bez husy. Při něm hrál smyčcový "orchestr". U stolů brzo rozproudila se veselá a upřímná zábava, jež protáhla se dlouho do odpol. hodin. Teprve když se stmívalo, vyprázdnily se místnosti roty. Odešla většina do divadla, kde rozvířila se posvícenská taneční zábava, zahájená gen. Syrovým a trvající asi do 11 hod. noční. Celý ráz této zábavy vyznačoval se svou intimností, opravdovým bratrstvím a dlouho již nevídanou rovností všech.

29. IX.

V rotě byly dozvuky nedělní slavnosti. V poledne byl ustrojen oběd pro rotu - většina hostí roty odešla již v neděli; odpoledne a večer byla taneční zábava u strýce z Ameriky a domácí zábava v rotě. Celou rotou vládlo veselí, jakého už dávno v rotě nebylo. A při tom ta obdivuhodná jednota všech, snášenlivost, jedním slovem opravdové bratrství, i za povýšené nálady nic nezkazilo pěkný ráz a průběh slavnosti.

30. IX.

Odpočinek po slavnostech a úklid v rotě.

1. X.

Dopoledne rota cvičila na obvyklém místě v přírodě. Odpoledne byla praktická cvičení výzvědná.

2. X.

Dopoledne koupel. Odpoledne cvičení.

Zpráva o stavu rotné knihovny a četbě za uplynulý měsíc září: český oddíl rotné knihovny, jenž čítal 41 knihu, byl v září rozmnožen o 3 knihy: Výbor básní Adolfa Heyduka, Nebesy seslaná (od Václava Čecha), Květy roč. 1884 (celkem tedy 44 česk. knih).

Ruských knih o 12 více (všech 122). Byly to knihy koupené nebo darované. Jako dárce dlužno připomenouti bratry Richtra, Holuba a Hladkého. Dobrovolné příspěvky za měsíc září 40 R 75 kop. Za 30 R nakoupeno knih.

161