28. IX.

Časně ráno blahopřáno všem Václavům roty a dáván jim "hobl". O 7 h. ranní byl budíček, plukovní hudba zahrála na nádvoří kasáren několik hudeb. čísel, načež přišla do místnosti 1. praporu, kde zahrála nejprve 1. a 2. rotě, potom 3. a 4. Hoši hned vzali se do tance a nesli se jako o plesu kolem nás, kde jen trochu zůstalo místa prázdného. Celé dopoledne bylo věnováno důkladné výzdobě místnosti, jež teprve k polednímu byla dokončena. Na oba stěnové oblouky, jež tvořily vchod do roty, navěšeny byly chvojové guirlandy, vycházející ze středu klenutí a končící na bočných stěnách, jež opět byly ozdobeny chvojovými věnci. Ve chvojových guirlandách propletených živými květy na jedné straně pod obloukem vlál praporek 2. roty a na protější straně ve chvojí zasazeny byly bílo-modro-červené praporky. Středem místnosti vedla ulička mezi "pérami", jejichž boční a střední sloupy hojně byly ovinuty hustou chvojí posázenou svěžími, různobarevnými květy. Ze stropu uprostřed místnosti nad uličkou rozcházely se od elektrické žárovky dlouhé chvojové provazy, tvořící jakoby baldachýn. Sama žárovka tonula v živých modrých květech. Po obou stranách místnosti u každého okna a v každém koutu stály sosnové stromečky a v oknech živé květy. Prkna potřena vystříhaným papírem. Udělány stoly.

K 12 hod. bylo vše přichystáno k obědu, také pozvaní bývalí členové roty sešli se v hojném počtu, vítáni jsouce svými bývalými známými i neznámými. O 12 hod. přišel gen. Syrový, pozdravil se s dobrovolci 1. praporu a v krátkém proslovu vzpomněl významu slavnosti, připomenul dobrovolcům těžké úkoly, jež je ještě po brzkém jich návratu do vlasti očekávají a přál všem zdaru k dnešní slavnosti. Poté odebral se do ... [1] roty, kde byl hostem jako bývalý její dobrovolec. Po tomto proslovu uvítal velitel praporu kap. Bruner všech hostí přeje

160

[1] - číslo roty uvedené na tomto místě je nečitelné