3. X.

Vrátili se ze služby z Tanchaje. Dnes cvičíme po prvé v pláštích. Je chladno.

4. X.

Čistka místností. Večer divadlo: Zmařené jubileum.

5. X.

U příležitosti odchodu 3. praporu, jenž se toho dne stěhoval na nádraží do "těplušek", na nádvoří kasáren rozloučil se s celým shromážděným plukem velitel divise a přál pluku šťastnou cestu do vlasti. Na to velitel pluku vybídl všech dobrovolců, aby všude na cestě vystupovali důstojně a zachovávali pořádek. Sbírka na "České Srdce". Ve dnech 1. - 5. října uspořádána byla mezi dobrovolci roty dobrovolná sbírka pro české chudé a hladovějící děti ve vlasti. Darovali po 100 R kap. Novotný, des. Šmejkal Břetislav, 60 R čet. Holub Jos., 50 R [1]. Úhrnem odvedeno bylo 2.123 R 25 kop. Jak viděti z uvedeného seznamu na výzvu ozvalo se ochotně a hojně obětavé srdce čes. dobrovolců, v nichž přes všechno sesurovění a otupění způsobené dlouho trvající vojnou přece nebyl ještě zahlušen cit něžnosti a lásky k dětem. Radost byla viděti, jak jednotlivci sami přicházeli a rádi obětovali ze skrovných svých úspor obnos dosti značný na nepatrné svoje služné. Našli se jen ojedinělé výjimky u dobrovolců, kteří "prý z přesvědčení" zůstali k výzvě hluchými.

6. X.

Dnes služba po pluku. Počasí pěkné. O 1/2 2 hoši přišli ze služby z gubernské věznice.

7. X.

V noci chladno. Odpoledne dostáváme naši českou uniformu. Aspoň již nebude ruským jako "vojákům" solí v očích. Bylo nám oznámeno, že v pátek budeme nasedati do vagonů.

8. X.

Jelikož je před našim odjezdem, máme volno. V noci padal sníh a je chladno.

162

[1] - další text těsnopisem, při čemž pokračuje 33 R, 30 R - 6 lidí, 25 R - 24, po 20 R, po 15 R - 14, po 10 R - 26, po 5 R - 7