19. IX.

Dopoledne na cvičišti hry. Večer divadlo, kde hráli ochotníci 2. pluku frašku "Kráska z Ostende".

20. IX.

Přicházejí zprávy o demonstracích, které začaly v Praze a rozšířily se po celé republice proti odtržení Těšínska.

21. IX.

Služba po pluku. Footbalový zápas na cyklodromu na Glazkově.

22. IX.

Do Vladivostoku jako ubytovatel roty odjel Prokop Josef.

23. IX.

Cvičení ve střelbě na ostro. Večer mělo býti představení ruské společnosti. Toho večera nebylo osvětlení. K mrzutosti návštěvníků se nekonalo.

24. IX.

Služba.

25. IX.

Do Soč. st. nemocnice odešel  Tlma Josef. - Koupel. - V rotě byly rozprodávány různé věci přivezené plukovní prodejnou z východu. Na každého připadlo na 200 papiros, 2 doutníky, čokoláda, mýdlo, bonbony, pak losovalo se o kapesníky, ponožky, dýmky, šle a j. V rotě bylo živo jako v úle, hoši vyměňovali si zboží, zvlášť kuřáci sháněli kuřivo.

Večer divadlo ruské společ.

26. IX.

Služba posádková. Večer sehrána ruskou spol. "Stařecká láska".

27. IX.

Z roty odjeli do Vladivostoku již dříve uznaní lékařskou komisí za invalidy sv. Horáček Frant., str. Šubert Karel a des. Němčík Maxim.

Rota ve službě a zbylí čistili, myli a vyzdobovali v hlavních rysech místnosti roty k nedělní slavnosti výročí 5letého trvání 1.praporu. Večer súčastnili se téměř všichni akademie, která sestávala v proslovu a aktovky (Ráno) Dr Langra, z přednesu Neubareovy básně věnované padlým bratřím, z hudebních a zpěvních čísel (zpěváci a hudba 1. pluku). Jako závěrečné číslo byly živé obrazy z rozvědek.

Vstup byl volný a pozváni všichni bývalí členové roty. Všem dostal se tištěný program, jenž zajisté zůstane každému dobrovolci milou upomínkou na svatováclavskou slavnost pětiletého výročí 1. praporu. Průběh celé akademie byl velmi pěkný, ani ta nevlídná tvář od umírající matky přírody tonoucí v hlubokém blátě nebyla sto, aby zkazila celkový ráz a dojem. Jedině očekávaný počet hostí z města byl poněkud menší.

159