Rozprodávány na losy různé předměty z plukovní lávky (kůže, peněženky, šle, cigarety, mýdla, břitvy a j.).

12. IX.

Služba: Čistka místností. Dopoledne popadával sníh, k večeru se vyjasnilo.

Přednáška p. Syřiště o poměru Poláků k Čechům a k Rusům. K večeru rozdíleny byly tabák (1 funt), mýdlo (1 1/2 f), zápalky (3 krabičky) a papír na kouření jako měsíční dávka.

13. IX.

Z divis. instruktorského kursu vrátili se : Malý Jaroslav, Sláma Jos. a Hradecký Josef. Večer opereta "Mamselle Nitouche".

14. IX.

Někteří na glazkovském předměstí podívati se na sport (vrch tyčí, koulí, skok, kopaná a j.). Večer "Mamselle Nitouche".

15. IX.

Přítomných 104 (boj. 77, neboj. 16, nemoc. 11). Dopoledne cvičení, odpoledne do služby.

Prohlídka pušek pluk. zbrojířem. K večeru fotografování celé roty po půlrotmo.

Večer hrány ruskou spol. Čechovovy veselohry "Labutí píseň a Medvěd" a Averčenkův kus "Starci". Účast byla slabá, což dlužno vysvětliti včerejší rozmrzelostí návštěvníků zaviněnou tím, že místo od 7 hod. začalo se hrát teprve k 9 hod. a jakousi nedůvěrou k hercům, neboť včerejší veselohra Ostrovského málo se líbila a zklamala.

16. IX.

Večer Ostrovského veselohra "Ne vce kotu..." [1].

Gen. Gajda prý zbaven hodnosti gen. poručíka. Odsuzuje se na rotě jednání Kolčakovo za veškeré strádání a námahu společnou nás všech. Přinesli jsme mnoho obětí a nyní taková odplata.

18. IX.

Služba na stan. Tanchoj (11 lidí).

V 7. hod. ráno pro rotu koupel. Na to škola v místnostech roty. Odpoledne ke 4 hod. rota v hojném počtu se súčastnila právě časové přednášky Kudelovy o otázce těšínské, jejíž nespravedlivé pro nás řešení na mírové konferenci velmi nepříznivě působilo na každého. Nastrojena je proti Polákům.

158

[1] - text v uvozovkách v azbuce, konec nečitelný