před odjezdem poselstva do Sibíře. Byv otázán, podal některá vysvětlení o Munovi, o Těšínsku a Slovensku, o čes. koloniích v Německu a j.

Večer bylo bezplatné představení Baj-kaj-laj. U strýce z Ameriky hrála dělostřelecká hudba nejprve čísla koncertní (6 - 8 h.), potom do tance (8 - 10 h.). Tak měla rota tento den hodně bohaté rozptýlení.

31. VIII.

Dopoledne nedělní klid. Odpoledne rota šla do služby. Večer hrán Janošík.

1. IX.

Cvičení se samostříly "Lewis" na ostro. Večer začalo pršet.

2. IX.

Celou noc pršelo, proto nikam dnes nejdeme. Vyplácí se služné.

3. IX.

Stále ještě pod mrakem. Služba.

4. IX.

Dnes den slunný. V 5 hod. odpol. přednáška o pohlavních nemocech. Přednáší člen delegace Dr. Trýbl.

5. IX.

Služba. Rozdíleno prádlo, lžíce, zrcátko, hřeben a na 5 jeden kartáček na zuby.

6. IX.

Četař Alois Mrázek praporečníkem. Večer opereta Baj-kaj-laj. Došly zprávy o vzetí Kyjeva a spojení se armády Denikinovy s Ukrajinou.

7. IX.

Počasí pěkné. Je neděle. Hoši jdou do města trochu se sebe setřásti kasárenský prach.

Večer hrála v divadle ruská společnost zajímavou hru z dob nevolnictví "Priša". Zvýšen plat o 50% s platností od 1. 9.

8. IX.

Stříleno na ostro "Lewis" na 300x - tref 20 1/2 %. (Na 340 ran.) Večer hrán Gogolův "Revisor".

9. IX.

Cvičení.

10. IX.

Povýšení Mrázka, Melicha a Holuba.

Odpoledne koupel a lékařská prohlídka roty.

11. IX.

Do Nižně - Udinska odejel des. Buttraský Otmar[1], aby přítomen byl jako zástupce praporu cvičení úderního praporu ustrojeného na počest delegace.

157

[1] - jméno nejisté