Poté ukázána cvičení se šavlemi. Cvičení to celkem slabší. Velkolepostí však vyniklo cvičení prostná. (Od celé divise.) Tato větší massa cvičících, vyrovnanost řad, přesné a jednotné provedení jednotlivých cviků poskytlo oku nezapomenutelného potěšení a připomenulo mnohému slavné pražské slety sokolské. Tím program slavnosti vyčerpán.

Večer mělo se konati v divadle 1. pl. představení Mahenova "Jánošíka" určené hlavně 3. pluku a dělostř., kteří sem přijeli s celou výzbrojí ze svých garnisonů. Jest jen litovati, že poruchou motoru zůstávalo divadlo neosvětleno. Dlouho a trpělivě čekali četní návštěvníci s lístky před divadlem na počátek hry, avšak marně. K 9. hod. večerní se oznámilo, že představení se konati nemůže.

30. VIII.

Před 9. h. ranní seřadila se celá divise na nádvoří kasáren. Velitel divise přijav hlášení, pak povel k pochodu divise městem. 1. a 2., jakož i 1. dělostř. pluk a těžký division, vše ve výzbroji vyprovázely k nádraží odcházející bratry 3. pluku a dělostřelce vracející se na svá místa pobytu. Nekonečná řada vojsk a kul. povozek táhla se Laninskou ulicí a hlavní na nábřeží Angary, kde nedaleko pontonového mostu postavily se pluky do špalíru a propustily a rozloučily se s procházejícím třetím plukem a dělostřelectvem. Celý tento pochod městem českých vojsk provázely udivenými zraky četné hloučky ruského občanstva seskupivšího se na chodnících a vyhrnuvšího se z obchodů a domů. Pluky rozloučivše se s hostmi, vrátily se za radostných zvuků hudby a zpěvu do svých kasáren.

Odpoledne ve 3. hod. byla v divadle velmi zajímavá přednáška red. Červinky, přerušovaná místy četnými potlesky, o poměrech ve vlasti za vojny, o bídě a utrpení českého lidu, při čemž zvláště zdůraznil obětavost českých žen, o průběhu revoluce doma a posledních událostech

156