Výstavka 2. pluku: Bej Melich.: Zajímal mne obraz představující naši dnešní situaci. Je to dřevěný most klenoucí se přes propast. Na něm přecházejí naši hoši, z nichž jeden "moloděc" nese náš prapor, druhý nesměle jde za ním a třetí úplně klesá. Trámy mostu podsekává voják  (také náš) mající masku a jiný našeho hocha klesajícího tahá z mostu. V pravo od mostu jsou skryti Němci a čekají na výsledek. Nad mostem na stráni se skví záře Svobody.

29. VIII.

Na stanici Tanchoj ku správě "těplušek" odjel Pejza Alois.

V 7. h. ranní na vykázaném místě nastoupili dobrovolci v řady k sokolskému cvičení. Konala se ještě jednou předběžná generální zkouška k odpolednímu vystoupení. Po cvičení šli hoši podívati se na výstavku 1. a 2. pluku, jakož i na footbalový zápas mezi 1. a 2. plukem, jenž končil vítězství pro druhý pluk (3:0). Pro delegaci ustrojen byl v zahrádce II. pluku oběd, jehož súčastnili se zástupci jednotlivých rot. Za roty byl přítomen kap. Novotný a svob. Zemánek Frant. Při obědě zpíval pěv. sbor 1. pluku a hrála hudba téhož pluku. Obsluhovali při stolích dobrovolci z rot. Oběd ukončen byl kolem 5 hod. odp., načež delegace odejela na sletiště, kde už s netrpělivostí (byloť ustaveno cvičení na 3 hod. odp.) je očekávali. Hned po příchodu počalo se cvičení na nářadí. Cvičily 4 skupiny (kruhy, 2 bradla, 1 hrazda). Jejich výkony odměňovány potleskem. Na cvičiště nastupují cvičenci v bílých košilích přepásaných japonsk. pásy, v soukených kalhotách s omotkami. Na zádech měli přehozeny japonské pušky. Tento jednotný úbor působil velmi pěkně. Celkový pohled nádherný. Třetí číslo cvičení s ruskými puškami. Úbor: vysoké boty, čepice ruského vzoru, a ruská "vintovka" nesená na rameni.

155