2. roty, kde v hedvábí vyšitý lev vrhá se na 2hlavého orla. - Pod ním mosazný kalich vytepaný na štítu (por. Ludmila), po jeho stranách 2 ostnaté palcáty a pod nimi dvě dýky. Na stole u této stěny dary města Kazaně a patrona z prvního náboje vystřeleného penzenskou skupinou na pravém břehu Volhy u Sizraňského mostu. V téže komnatě vidíme práce jednotl. dobrovolníků, jako kovové a kostěné řetízky, náramky, lžičky s vyrytými ozdobami, dřevěné vyřezávané dýmky, vejce, krabičky na tabák, dýky zdobené (zvlášť pěkná je br. V. Jedličky z I. kul. roty a br. Kadečky z 12. r.), sošky a j. svědčící o uměleckém vkusu dobrovolců a o horlivé činnosti jejich v prázdných chvílích. V jiném pokojíku byla umístěna druhá část výstavky. Zde nacházely se denníky, z nichž některé byly zvláště pěkně upraveny, alba jednotl. rot, kresby, snímky jednotl. oddílů na pochodu, při práci, z bojů, ze slavností, z divadel. představení, mapy a j.

Také II. rota přispěla svým dílem ku zdaru pluk. výstavky svými cennými předměty a drobnostmi. Především vystavovala 2 své praporky: hedvábný, vyšívaný, dar to kyjevských dam. Druhý prapor černý s červeným kalichem - již značně rozbitý. Zhotoven byl Frant. Štěpánkem v listopadu 1916 v Revelu dobrovolcům čekajícím na své odeslání v české vojsko. Při návštěvě minister. před. Kerenského v Revelu, k jehož uvítání sešli se čeští dobrovolci s tímto praporem, byl prapor ozdoben rudou stuhou, jež potom byla zničena při odchodu ze Žitomíru a kyticí svěžích květin, jež Kerenský vlastnoručně daroval praporu. Prapor  s rotou prodělal všechna její tažení a vždy vesele vlál na tepluškách roty před místnostmi, kdekoliv rota se zdržela. Dále propůjčila rota

153