straně byly rozvěšeny zbraně různých vzorců, ukořistěné sibiřským povstalcům na sibiřské dráze, pod nimi na zastřených deskách ležely patrony různé velikosti s olámanými hroty, ruční granáty, kulometní lenty a jiné drobnosti vzaté jako kořist v bojích s povstalci. Zde zvláště upoutala pozornost návštěvníkovu práce dělostř. mistra Tichého - pěkně provedený průřez granátu. Na pravé straně předsíně bylo rozestaveno na stěně několik šavlí, z nichž zvláštní zmínky zasluhuje šavle vzoru kavkazkého, dar to podpl. Popova 1. č. sl. dělostř. brigádě před jejím odjezdem do Francie.

Mimo to byly zde různé pistole, bodla, helmy a p. Z předsíně vešlo se dveřmi ozdobenými dvěma vycpanými ptáky do malé síňky, kde nalézal se obraz Masarykův v běločerveném látkovém ozdobení hojně obklopen květinami. V sousedním pokojíku vystaveny byly programy divadelních her hraných kdysi od částí 1. pluku,  rovněž některé fotogr. snímky. Odtud přešlo se do pokoje, kde byla větší část vystavovaných předmětů: Tableau 3. roty, pod ním sbírka minerálů br. Palečka, časopisy, humor a satirické 1. dělostř. brigády, řetízky, prsteny, mosazné hrnky, "kružky", v rozích stěn staré prapory a trubky prodělavší s částmi všechny pochody, uprostřed na stole dvoje velmi pěkně vyřezávané šachy (od 9. roty Johna), malované hrací karty, peníze stříbrné a papírové, váza tepaná z 3 djujmové patrony a j. Na druhé stěně byly rozloženy kresby znázorňující vojíny v různých posicích, hlavičky jednotlivých dobrov., karikatury důstojníků 1. pluku (ak. malíř Smolka), obrazy, krajinky (br. Malý). Na průčelní stěně pokoje rozprostřen nádherný praporek

152