25. VIII.

V 7. h. ráno rota vyšla na cvičiště, kde konala se přehlídka 1. střel. divise pluk. Voženílkem. Podp. Št. Kutman jmenován mladším důstojníkem II. roty.

26. VIII.

Promíjí se trest 1. měsíce prostého vězení svob. Brabcovi Aloisu vyměřený mu rozsudkem divis. soudu ze dne 7. V., ježto po dobu 3 měs. se řádně choval. Dopoledne přehlídka divise gen. Syrovým. Rota na službě, nemohla se jí zúčastniti. Odpoledne důkladné čištění pušek a místností. K večeru se súčastnila rota činně generální zkoušky celé divise na sokolská cvičení chystaná k uvítání drahých hostí z vlasti.

27. VIII.

Jednotlivé pluky a části 1. stř. divise seřadily se před 8.hod. ranní na nádvoří kasáren a když velitelé pluků a oddílů přijali hlášení svých podřízených velitelů na povel vystoupily za zvuků plukovních hudeb na prostranné cvičiště ležící nedaleko za kasárnami 12. zabajkalského pluku. Zde seřadily se k slavnostnímu uvítání hostí z vlasti přibyvších k 9. hod. ranní na nádraží irkutské. Sem zanedlouho potom přibyl velitel divise. Brzo potom přijímá od pluk. Voženílka hlášení velitel č. sl. vojsk na R. gen. Syrový, pozdraví se s divisí a očekává příchodu delegace.

O 10. hod. přibylo české poselstvo v čele s F. V. Krejčím na místo, pluky napjatě očekávaným. Jim vstříc vyjel a je zdravil gen. Syrový. Hudba 1. pluku stojící na pravém křídle začala českou hymnu "Kde domov můj", vojska vzala k poctě zbraň a poselstvo za zvuků slavnostního pochodu provázeno jsouc plnomocníkem B. Pavlů, voj. veliteli a vysokými ruskými a spojeneckými hostmi prošlo podél fronty 1. pluku a když vůdce poselstva pozdravil se s plukov. praporem a s plukem přešlo ke 2. pluku a dále až k lehkému a těžkému dělostřelectvu.

Po přehlídce částí předstoupilo celé poselstvo s cizími hostmi do středu divise, kde gen. Syrový výstižnými slovy vítal drahé posly

150