16. VIII.

Večer představení Mahenovy hry "Jánošík".

Dozrávající krise omského kabinetu se zdá, že bude brzy rozřešena.

17. VIII.

Podpor. Hladký Vladimír, ml. důstojník 10. roty, přidělen do 2. roty na úřad velitele půlroty.

Večer: Jánošík.

18. VIII.

Ze štábu 3. praporu vrátil se Vrukas Emanuel. Hoši z Verchoně - Udinska se vrátili.

Dopoledne cvičení prostná a pochodová, odpoledne sokolská při hudbě. Večer větší část roty konečně mohla být přítomna Jánošíka, jež svým obsahem, vypravením a provedením zůstavil hluboký dojem u všech.

Návštěvou u 27. amer. pěš. pluku ve Verchně - Udinsku. (Dle vypravování Jelínka Miloslava.)

Čeští dobrovolci dlící posádkou v Irkutsku chtějíce oplatiti spojeneckému am. pěš. pl. č. 27 jeho návštěvu, kterou byli 27. VII. v Irkutsku poctěni, rádi přijali pozvání am. k nim do Verchně - Udinska. 14. VIII. v 5 hod. ráno vyjela z Irkutska celá výprava čítající asi 200 členů. Pohostěni u nich. Č. rota a pořádek. V athletických závodech Češi vítězí. Footbal naši vyhráli 2:0.

Naši cvičí devítky s puškami, po ní šestnáctka s tyčemi, na to cviky na hrazdě.

19. VIII.

Dopoledne cvičení slavnostního pochodu, odpoledne prostná s hudbou.

20. VIII.

Cvičení.

21. VIII.

Řadovým podporučíkem jmenován náš šik. Štěpán Kutman.

Dopoledne sokolské cvičení. Byl přítomen gen. Syrový. Žel jen, že bylo přerušeno náhlým deštěm.

22. VIII.

Služba.

23. VIII.

Do rána silně pršelo, až teprve odpoledne se vyjasnilo. Mnoho bláta. Čistíme místnosti.

24. VIII.

Odešel do štábu pluku čet. Mrázek Alois jako praporečník.

Večer divadlo. Opakována už vícekrát dávaná hra "Staří blázni".

149