potleskem a pochvalou vystupující ruské umělce.

11. VIII.

Přítomných 103 (boj. 82, neboj. 16, nemoc 5).

Ze stanice Tanchoj vrátilo se 11 vojínů ze služby. Rotná knihovna vykazuje po soupisu sdělaném Búrgerem tento počet knih:

českých 41, ruských 121, angl. 3, franc. 8, časopisů a brožur čes. 15, rusk. 48. Na hotovosti bylo přijato 38R 20k, jež byly před tím jednotlivci věnovány jako příspěvky. Některé knihy přečtené vyměněny se 3. rotou.

12. VIII.

Dnes posádková služba. Večer byli zbylí dobrovolci roty přítomni akademie, kde po druhé vystupovali (nový program) mosk. a petrohr. umělci, jež svými výkony pěveckými opětně poskytli vzácných prožitků.

13. VIII.

Rozloučil se s rotou Šimčík Vlastimil, jenž již delší čas byl jejím důvěrníkem a těšil se značné oblibě.

Do Verchně - Udinska odjeli: Hofman Emil, Klenor Jaroslav, Šmejkal Karel, Jelínek Miroslav, Nechyba Frant. a Mikoláš Alois.

Ježto se ukázalo, že v rotě jsou 4 analfabeti, učinil br. Búrger návrh, aby byli vyučováni. Vydán oběžník po 1. a 2. pluku, aby vysláni byli všichni takoví do školy, kterou povede Búrger.

14. VIII.

Voj. lékařskou komisí 1. střel. divise konanou 4. - 6. VIII. byli neschopnými vojen. služby a určeni k evakuaci dočasně na 2 roky Bechner Mik. a Němčík Maxim.

Odpoledne, když vrátili se dobrovolci z obvyklého cvičení, byli nemile vzrušeni výstřelem, jímž v sousední první rotě ukončil z neznámých příčin svůj život dobr. 1. roty Stavinoha.

Poselství z vlasti přistálo již na ruské půdě. Je ve Vladivostoku. V Mandžurii zuří cholera.

15. VIII.

Dnes služba v gubernské věznici.

Dopoledne bylo cvičení.

148