5. VIII.

Naše delegace z vlasti je v Tokyu.

Odpoledne ta část roty, co byla ve službě, přijímala injekce. Následky její se brzo objevily. Dobrovolci větším dílem byli stiženi horečkou a všeobecnou indisposicí a skleslostí těla. U některých tento stav trval více dní. O 6 hod. večerní byla koupel.

6. VIII.

Celou noc pršelo. Bláta mnoho. Utvořil se malý vzdělávací rotný kroužek pod předsednictvím Búrgera Martina. Členy kroužku jsou: Holub Josef, Hradecký Oldřich, Drábek Frant. a Richter Frant. Dobr. Búrger, jenž před tím převzal rotnou knihovnu po Malém Jarosl., odšedším do divis. instr. školy, obrátil se k shromážděným s vyzváním, aby šetrně zacházeli s knihami, aby co nejvíce a pozorně četli nejen knihy české, nýbrž i ruské, jichž výběr v rotný knihovně je značný, dále vybídl, aby se přihlásili k veřejnému vystoupení z lehké atletiky. V rotě sbírány věci na plukovní výstavku.

7. VIII.

Seidler Karel onemocněl břišním tyfem. Místnost desinfikována. Dva hoši posláni na opravu hrobů na Znamensk.

O 2. hodině noční rota s druhými ještě oddíly pluku za černé noci ubírala se blátivými ulicemi města Irkutska na glazkovské předměstí, kde podniknuta byla domovní prohlídka v širokém objemu - opatření to zcela nutné na hořlavé půdě Irkutska. Rota byla rozdělena na dvě části, menší část byla přidělena k ruské milici, s níž konala domovní prohlídky. Větší část roty měla za úkol sevříti nepřetržitým řetězem určitý okruh, aby nikdo nemohl uniknouti.Rotě vykázán západní kraj předměstí - na levo od mostu přes Angaru k železničnímu mostu přes Irkut a kolem glazkovských kasáren k sadu. Dobrovolci rozestaveni na ulicích na křižovatkách a nepropouštějí v době domovní prohlídky nikoho, vyjímaje nejnutnější případy. Po osmé hodině

143