Není-li rota na službě vychází denně ráno i odpoledne na cvičení. Od 4 hodin je volno, jehož bývá použito k návštěvě sadu u Strýčka, kdež hrává hudba. Hraje se kopaná, cvičí na nářadí, hrají kuželky, kuželen několik postavených v okolí kasáren. Večer chodívá se do našeho divadla pěkně zařízeného.

18. VII.

Kulikovský zabit (první jízdní baterie).

24. VII.

V 8 hod. pluk seřazen a brzy odchází na cvičiště, kdež bude přehlídka pluku a baterejí. Přijíždí pluk. Voženílek, objíždí front, načež za zvuků spojeneckých a naší hymny jsou uděleny řády Bílého Sokola s meči a hvězdou na stuze. Z naší roty obdrželi s meči: velitel roty kap. Novotný, des. Klenoc, sv. Benada a s hvězdou na stuze des. Holub. Po přehlídce pluk odchází.

25. VII.

Národní shromáždění vyšle k nám zvláštní poselství asi s Macharem v čele.

26. VII.

Odpoledne na cestě domů z věznice promokli všichni dobrovolci roty do kosti. Nicméně doma na rychlo se upravivše a poobědavše, kdy nebe se již poněkud vyjasnilo, se zřejmou nedočkavostí a zvědavostí, vyhrnuli se z místností před letní plukovní klub, aby uvítali americké vojáky pěš. pluku č. 27, kteří přijeli sem z Verchně - Udinska, aby podali nám ukázky svého sportu a aby utkali se s footbalisty 1. pluku. Footballový zápas na rozmoklé a značně blátivé půdě se nekonal. Byly předvedeny jen ukázky z bassbalu a boxu. Za to byl Američany dáván koncert v našem divadle. Pěkné provedení jednotlivých čísel docházelo pochvaly, ale přece není to hudba naše. K večeru vyprovodili hosty za obvod kasáren.

27. VII.

11 vojínů odjelo na stanici Tanchoj na ochranu vlaku. Značná část dobrovolců odešla na glazkovské hřiště, aby v náhradu za nezdařivší se zápas footballový s Američany, zde přihlížela zajímavému utkání amer. footb. s českými. Zdařilý výsledek zápasu pro nás, 7:1, našel četného ohlasu mezi dobrovolci roty a po jich návratu domů mnohých radostných řečí.

28. VII.

Odjíždí podpl. Marek do irk. nemocnice. Dnes ráno odešla rota na zdejší střelnici, kde cvičí se ve střelbě po prvé s japonskými puškami.

Přišla první velká zásilka naší pošty z vlasti. Čtyři balíky.

29. VII.

Postavení na Slovensku se zlepšilo. Našim protiútokem vedeným od Bratislavy maďarská ofensiva zastavena. **  [1]

139

[1] - vsunutá poznámka obsahující text dne 26. a 27. VII. přesahuje do další stránky v originále