30. VII.

Přítomných v rotě 94 mužů.

Po přečtení rozkazu rozdíleny byly v rotě americké podárky. Mezi dárky byly různé věci jako tabák, doutníky, cigarety, mýdla, tužky, papíry, péra, jehly, zrcadla, kartáče, břitvy, nože, nůžky, kapesníky, ručníky, ponožky, nitě a j. - vše ovšem v značně omezeném počtu. Vždy několik takových drobností shrnuto bylo pod jednotlivé číslo, jež potom hoši si vytahovali. Nešťastné americké podárky! Nebylo-li by bývalo lépe, kdyby snad vůbec nebyly sebrány a odeslány? Vždyť kolik jen zbytečné zlé krve nadělaly, kolik debat a nespokojenosti jak v jiných oddílech tak i v naší rotě. Jestli už ve skutečnosti mnoho dárků nedošlo svého určení, ať již vinou kohokoliv a dobrovolcům roty dostalo se takto jen skromných maličkostí, za to nechť zodpovídají si lidé povolaní. Zde dlužno zaznamenati dobrou vůli mnohého amerického dárce, kterou také mnozí dobrovolci ve svých debatách zdůrazňovali. Nebude též tuším nezajímavým, budou-li zde uvedeny doslovně dopisy amer. dárců přiložené k některým podárkům. Tak paní A. Dimlerová, 1290 M Hubor St. Bohemian club "South Boston" píše:

Milí krajané! Se srdečným pozdravem zasílám vám tento malý dárek. Jest to málo, ale je to upřímně dáno a doufám, že se brzo navrátíte do vašich domovin a ve zdraví. Se srdečným pozdravem

140