nezletilých pluků, vtipnými i hloupými veršíkami. (Pane Bože nad náma, zachovej nám Bohdana, ať zatřepe nohama - serte všecky na hromádku, Bohdanovi na památku atd. Včera řekl Janin, že je s námi ámen.) Nad vchodem velký nápis Blázinec.

24. VI. - 8. VII.

Každý třetí den služba. V prázdných chvílích hoši vyhřívají se na slunci, hrají kuželky, provází se různý sport a cvičení a každodenní koupele v zátočině Angary, kde je teplejší voda. Najdou se i tací, kteří si troufají do chladných vod Angary. Pěkný zde život, jak na letním bytě. (Měli jsme sysly a holuby.)

Dopoledne bývá někdy cvičení. Cvičí se hlavně prostná.

9. VII.

Dnes v 16 hodin přijel na st. 1. prapor 3. pluku, jež nás má měniti. (Na vagonech hotový zvěřinec.)

Opět v Irkutsku.

10. VII.

Ve 12 hodin jsou stráže směněny a odjíždíme do Irkutska, do sibiřské Paříže, přece jen smutné. Mnoho se nám nechce.

V 5 hod. vystupujeme a odcházíme do kasáren. 13. t. m. má býti uspořádán svátek našeho pluku.

13. VII.

Ve 3 hod. řadí se pluk před hlavní budovou a s hudbou odchází na místo slavnosti k říčce Ušakovce. Brzy přijíždí gen. Syrový se štábem, podpl. Medek, gen. Čeček a někteří představitelé cizích mocností.

Provedeny cviky na nářadí, žebříku, hrazdě. Na to prostná a hrána kopaná s mužstvem 2ho pluku. V první polovině pluk náš prohrává a pro pokročilou dobu druhá polovina se nehraje. Za zvuků hudby vracíme se zpět.

14. VII.

V 9 hod. seřazeni očekáváme gen. Syrového, který se štábem přijíždí v 1/2 10 a přijímá přehlídku celého pluku vyjma 3. kulometné roty a odjíždí.

16. VII.

Dnes před obvyklým denním cvičením loučil se s námi poručík Rozkovec, jenž působil v rotě od 1914 roku. Odchází k strážnímu oddílu jako velitel.

138