za zvuků národní hymny připjal vrchní velitel na prapor 1ho pluku řád "Sokola" a prapor políbil.

Následovalo dekorování vyznamenavších se v bojích dobrovolců řády č. sl., franc., angl. a ruskými za zvuků ouvertury z opery "Libuše".

Před vrchního velitele předstupuje velitel 1. pluku a jasným, úsečným hlasem pronáší tato slova:

"Bratře generále! Jménem 1. pluku slibuji, že první pluk bude dále věrně plnit své povinnosti k národu a vlasti. Děkuji za vysoké vyznamenání, které nám bude novou pobídkou k dalším námahám a bojům. Jménem pluku prosím, abyste plukům č. sl. vojska vyřídil náš vřelý pozdrav a naši bratrskou výzvu, aby v boji za svobodnou otčinu neohroženě vytrvali do vítězného konce, tak jak vytrváme my."

Připínání řádu zakončeno angl., franc. a rusk. hymnou. Poté se pluk seřazuje k slavnostnímu pochodu před vrchním velitelem. Za zvuků písně "Spějme dál" prochází velitel pluku na pravém křídle první čety gen. Syrový a pluk. Voženílek a potom následují rovné řady jednotlivých čet a oddělení.

Když slavnostní pochod zakončen a pluk seřízen do původního postavení, gen. Janin končí celou krásnou slavnost srdečným díkem 1. pluku.

Výzva zástupců z rot (z naší Mrázek Al., Melichar Jos.), aby v plukách následovali nás, neboť běží o čest naši a celého národa. -

Byla opatření u spojenců v případě nepořádku u nás.

Batarejnaja.

22. VI.

Již v 6 hodin ráno obdrželi jsme příkaz celý 1. prapor vyjma 3. rotu přichystati se na cestu do stanice Batarejnaja. Teprve k večeru odcházíme a v půlnoci odjíždíme z irkutského nádraží.

23. VI.

Přesto, že je to jen 13 verst, dojíždíme na místo v 10 hod. ráno. Stojí zde třetí prapor 4ho pluku, jež až dosud ochraňoval prachárnu, ale pro účast na vzpouře byl na příkaz gen. Janina odzbrojen, totiž vzdal se dobrovolně zbraní s šibeničním humorem. Téhož odpoledne mění stráže naše rota.

Na strážnici stěny počmárány jak od

137