mrtvých a v neděli vzdali jsme my i spojenci hold našim chrabrým a posilnili jsme se všichni pohledem na ničím neotřesené šiky armády č. sl.!

29. V.

Četa naší roty jako čestná stáž odchází odpoledne na pohřeb bratra z 2ho pluku.

4. VI.

Vzdány ruské a přijaty japonské pušky, řemeny a nábojnice.

7. VI.

Maďarští bolševici napadli Slovensko. Co je toho příčinou? Jaké má vojsko č. sl. republika doma? Škoda, že nejsme již doma.

Co znepokojuje vojáky? Americké podárky, pošta z vlasti, úprava platu, proč se nevyjednává se sjezdem, uveřejňování výsledků vrchní kontroly.

9. VI.

Přes zákaz velitele č. sl. v. na R. gen. Syrového sjíždějí se sem z pluků delegáti na sjezd. Žádají od pln. B. Pavlů oficielní přiznání sjezdu. Odpovídá tak, že na to má právo jedině vláda. Proto vznikají stálá nedorozumění, k jejichž řešení dochází často pod širým nebem, což připomíná kdysi nám směšné ruské mitingy.

10. VI.

V 9. hodin seřazen na nádraží celý pluk. Přijíždí gen. Syrový, plnom. B. Pavlů, podpl. Medek, velitel divise a vyslanec pro Japonsko Němec.

Dáno pluku na vybranou rozhodnout se pro pořádek a tím i poslouchati vládu a nebo rozvrat se sjezdem. Celý pluk vyjma třech vojínů rozhodl se poslouchati vládu. Po rozchodu hned zatčeni delegáti, nacházející se u našeho pluku a odvedeni do města, kdež mají býti drženi do příjezdu delegace z vlasti.

12. VI.

Podepsán vojíny roty slib věrnosti vládě. Někteří z obavy bratrovražedného boje tak neučinili.

Gen. Pellé je vrchním velitelem ozbrojených sil ve vlasti.

13. VI.

Po dnešní přednášce spis. Gregora Tajovského a bouřlivém výstupu s delegátem Mildnerem jako by se v pluku vyjasnilo. Téhož odpoledne totiž několika hochy z pluku byla přinucena stráž, jež samovolně obsadila redakci Denika k svým účelům.

Úřední zprávy č. D. 138.

14. června 1919. Č. 5797

Náčelníku Politického oddílu M. V.

Hlášení. - V pátek dne 13. VI. mezi 2. a 3. hodinou

134