anglický gen. a franc. plukovník srdečným stisknutím ruky každému vyznamenanému, pluk. Sičev ruským polibkem. Všichni tři představitelé spojeneckých armád jménem svých vlád i národů obracejí se pak k vyznamenaným s proslovy, v nichž oceňují statečnost a zásluhy č. sl. vojáků. Jich proslovy provázeny jsou provoláním "Zdar!" i hudbou anglické, francouzské hymny a velebné ruské písně "Kol slaven". Na to gen. Syrový a politický plnom. B. Pavlů blahopřejí osobně každému z vyznamenaných.

Zaznívá povel k ceremoniálnímu pochodu a za neutuchajících zvuků pochodu obou kapel části procházejí slavnostním krokem před svým velitelem gen. Syrovým, vyznamenanými a všemi výše uvedenými hodnostáři. Zprvu v čele s podpl. Kutlvašrem jdou svižným, mladistvým krokem čety prvního pluku tak prořídlé těžkými a vítěznými boji i velkým počtem vyznamenaných. Je následují čety 3. pluku svým výrazem potvrzující staré tradice pluků slavné Brigády, za těmi vyrovnané čety muničního parku a rota štábu č. sl. vojsk.

Části slovenského tábora jednotně odité s puškami bez bodáků překvapily svým vybraným mužstvem s bodrým vojenským duchem. Zajisté i ony vrátí se do vlasti s vavříny válečnými!

Po skončení ceremoniálního pochodu části na svých předešlých místech postavily zbraně v pyramidy, načež následoval promenádní koncert.

Proudy diváků - našich bratří, ruských vojáků a občanů - radostně zaplnily prostorné náměstí a se zájmem seskupovaly se kolem dekorovaných bratří i obou kapel střídavě koncertujících.

O půl jedné nastoupily části ke svým zbraním a v čele se svými hudbami odebraly se v sevřených čtyřstupech do kasáren. Celá slavnost probíhala za mírné usměvavé pohody jarní, přivábila spousty diváků a připoutala všeobecnou pozornost.

Klidný, sebevědomý a při tom skromný duch celé oslavy odpovídal prožitým bojům a zkouškám, v nichž dosud tak čestně obstály naše pluky. Výročí našeho vystoupení proti bolševické anarchii a násilí nemohlo býti oslaveno důstojněji.

Nejprve v sobotu uctili jsme památku velkých svých

133