města, jímž dlouho ještě rozléhaly se písně prvního praporu vracejícího se do vzdálených kasáren. To byl náš první máj, svátek svobody, lásky a práce, májová pouť našich srdcí do daleké vlasti. My cítili jsme víc než kdy jindy nutnost přiblížit se jeden k druhému s otevřenou a chápající duší, trpící stejnými bolestmi a chvějící se stejnými nadějemi.

8. V.

Obdrženo radio o úmrtí našeho prvního ministra vojenství gen. R. M. Štefanika.

10. V.

Dvě čety naší roty vyslány odpoledne jako čestná stráž na pohřeb por. Kadeřábka a jednoho br. z 3. pluku.

12. V.

Rota súčastnila se pohřbu bratří: por. Bárta, kap. Dudy a 4 bratří 2ho praporu, kteří padli při přepadení jimi chráněné st. Tajšet  bolševiky. Pohřbu súčastnil se též gen. Syrový, plnomocník č. sl. vlády Bohdan Pavlů, podpl. Medek, člen zahraničních miss.

Odpoledne návštěvou u nás plnomocník B. Pavlů a podpl. Medek.

13. V.

Rumuni obsadili Budapešť.

Prožíváme těžkou dobu. Jsme nervosní, nespokojení se vším, na všechno nadáváme. proskakují různé nesmysly. Mitinguje se. Nespokojenost vzala původ při úpravě služného. Labyrint. Kdo má pravdu?

Přichází pošta z vlasti.

16. V.

V 9 1/2 přijel gen. Syrový a prohlédl si umístění našeho praporu a divadlo.

Ve 3 hod. odpoledne v městském divadle za účasti představitelů cizích států, gen. Syrového, Pavlů, podpl. Medka i vojínů celé posádky sloužena panichida za zemřelého gen. Štefanika. Mluvil B. Pavlů, Medek, francouzský vyslanec p. R. André a spisovatel Gregor Tajovský.

17. V.

Z domu přicházejí zprávy potěšitelné. Přišlo šest lodí s nákladem potravin.

19. V.

V 3. hod. ráno naše rota doplněna na 160 mužů odchází do města k přehlédnutí rajonů ulic Preobraženskaja - Podgornaja. Sebráno několik pušek, zatčeno mnoho lidí bez dokumentů.

24. V.

Oslaveno výročí našeho vystoupení odhalením

130