vyšší, neboť je celonárodní, hluboce se sklání před národní revolucí, jež umožnila nám dnes pracovati k rozkvětu našeho mladého státu. Br. podpl. Medek pozdravil vojsko jménem vlády, ministra vojenství a vládních orgánů na Rusi s prvním májem, jejž po prvé dnes náš národ slaví svobodně a v čele s vládou, se svojí vlastní vládou. "A to je veliký pokrok, že tak můžeme slavit svátek práce, práce osvobozené a osvobozující, kterou jeden koná kladivem, druhý perem a vojsko, pracující polem, svými štyky. Těmito štyky vojsko vykonalo veliký kus práce, snad nejzáslužnější, a teď po zasetí semen svobody jej čeká další úkol hospodáře: starat se o sklizeň. Je-li dnes slavnost jara, mládí, pučících nových nadějí, tedy nechť v srdci každého z nás probudí se nové naděje, že cestou těžce vydobytou půjdeme k životu radostnému, organisovanému, zhodnocenému prací posvěcenou láskou k rodné hroudě a národu." V řeči, jež vyzněla v oslavu práce sjednoceného národa, všech jeho pracujících vrstev, tolika obětmi mravně vyrostších a zcelených, redaktor "Č. sl. Denika" br. kap. Holeček zdůraznil všenárodní charakter letošní májové oslavy, připomenuv slovy Masarykovými: "Problém malého národa je problém malého člověka", že jsme národ, jehož národní osvobození musíme žárlivě stříci, poněvadž jen jím a přes ně dojdeme k sociální spravedlivosti, k sociálnímu osvobození.

Po každém proslovu rozléhalo se náměstím hromové, upřímné "Zdar!" Našemu vůdci presidentu Masarykovi, č. sl. národu, jeho vládě i práci, dnes oslavované.

V semknutých šikách předefilovaly roty, bratr vedle bratra, s přímými pohledy vojáků - pracovníků, jak svěží, jarní proud za zvuků hudby, v teple mladého slunce prošly pak zaprášenými ulicemi smutného sibiřského

129