pomníku padlým pochovaným na zdejším hřbitově. Súčastnila se též četa naší roty. Promluvil gen. Syrový, plnomocník Pavlů a za irkutské Čechy prof. Gallia. Odpoledne přijel druhý prapor našeho pluku.

25. V.

Slavnostní přehlídka všech částí irkutské posádky gen. Syrovým. Oba prapory naše odcházejí o 8 hod. na "Tichrinskou ploščaď". Rozdány kříže a medajle. Z naší roty obdrželi: četař Melich, četař Mrázek, des. Kacerovský, šik. Kutman, svob. Hofman, Bohatý, Brabec, Sláma, Svoboda. Na to přehlídka a odchod domů. Před rokem naše vystoupení proti bolševikům. Č. 122. Oslava výročí našeho vystoupení.

Na Kathedrálním náměstí v Irkutsku konala se v neděli o 10. hod. dopol. vojenská slavnost všech částí českosl. posádky v Irkutsku, Glazkově a Inokentěvské k prvnímu výročí bojů čsl. vojska se sovětskou vládou.

Slavnosti velel velitel 1. pluku Jana Husi podpl. Kutlvašr, který právě vrátil se v čele druhého praporu jemu svěřeného pluku z bojů na sibiřské magistrále. S pohnutím viděli jsme prapor 1. pluku, připomínající nám tolik slavných a starých bojů za svobodu čsl. národa. Vedle vystrojených řad prvního a 2. praporu 1. pluku s hudbou řadily se oddíly 3. pluku Jana Žižky, muničního dělostř. parku, štábu č. sl. vojska a části místního slovenského tábora v čele s velitelem kap. Viestem.

Slavnosti byly přítomni v čele s pol. plnom. č. s. republiky B. Pavlů členové Zvláštního sboru, náčelník velkobritanské misse při č. sl. vojsku gen. Bowas, attaché franc. vlády plukovník Menu, náčelník ruské posádky pluk. Sičev, představitelé místních konsulských i vojenských úřadů spojeneckých, představitelé spojeneckých vojsk i zástupci místních občanských i vojenských úřadů a tisku a rota žáků ruské kadetní školy.

Po 10. hod. dostavil se velitel č. sl. vojsk gen. m. Syrový se svým štábem a přijal hlášení velitele slavnosti. Za zvuku slavnostního pochodu gen. m. Syrový provedl přehlídku vojsk, pozdravil jednotlivé části, načež ze středu náměstí promluvil k vojsku.

131