do Italie s č. sl. invalidy a poselstvím členů bývalé odbočky.

Na Kramáře byl spáchán atentát. Většina je proti nerozvážnému kousku ukvapených lidí. Nesmí se bořiti - musí se budovati a tvořiti.

1. IV.

Z řeči prof. Masaryka v Darney ve Francii: Vytrvejte až do konce, nastává úkol těžší než byl dosud.

4. IV.

Může se psát domů každých čtrnáct dní. Bolševici rozebírají trať okolo Tajšeta.

19. IV.

Od několika dní očekává se vystoupení místních bolševiků, pročež je stráž ve věznici zesilována.

Vzniklá nedorozumění místy i svévolné opouštění svého místa v některých částech na trati.

1. V.

V 8 hodin prapor s hudbou odchází do města na "Tichrinskou ploščaď", kdež seřazeny již oddíly štábu divise. K částem promluvil náčelník štábu divise podpl.Žák, náčelník vojenské správy podpl. Medek a kap. Holeček. Řeči vyzněly v ten smysl, že národ náš vždy musí si vážiti práce, neboť jedině ona nám přinesla svobodu. Po provedené přehlídce pluk. Voženílkem prapor s hudbou v čele prochází do kasáren. Č. 102.

První máj irkutské posádky. - Již před desátou hod. na Kathedrálním náměstí stály vyřízeny se zbraní části naši irkutské posádky: 1. prapor 1. pl. s hudbou, strážní oddíl i jízdní rozvědka štábu 1. divise. Krátce po desáté dostavili se velitel divise br. pluk. Voženílek a náčelník vojenské správy M. V. br. podpluk Medek se svými štáby. Po přijetí hlášení a přehlídce vojska, vyrovnaného v jeden šik, sevřely se části ve čtverec, aby vyslechly májové pozdravy. Náčelník štábu 1. divise bratr. podpl. Žák, který slavnost řídil, pozdravil vojsko s prvním májem, který je slavností květů, lásky, ale hlavně svátkem práce. Tak jej také slaví naše vojsko, neboť ono je složkou života národa pracujícího, a ono ochraňuje a zabezpečuje dnes, co vydobyto revoluční prací celého národa. Proto má právo na oslavu prvního máje, která svým duchem je jiná,

128