prvního našeho presidenta T. G. Masaryka slavnostním pochodem na Tichrinském náměstí. Přehlídku našeho praporu a praporu 13. pluku provedl major Hrůza, velitel našeho praporu.

Jsou to 69té narozeniny presidentovy.

14. III.

Dnes k večeru navštívil náš prapor velitel divise plukovník Voženílek. V noci přijel velitel pluku podpl. Kutlvašr s kap. Brunerem, který naznačen velitelem našeho praporu. Major Hrůza jmenován pomocníkem velitele pluku.

15. III.

Major Hrůza předal prapor kap. Brunerovi. Na to přichází podpl. Kutlvašr. Oznamuje své definitivní jmenování velitelem pluku a vybízí k další pospolité práci.

Rota je každý 4. den na službě. V třech volných dnech pro velice nestálé počasí není možno vycházeti na cvičení. Bývá tedy škola.

20. III.

Nástup sibiřských vojsk. Padl Birsk, Osa. Radujeme se upřímně úspěchům sibiřských vojsk ruských jako vojska národa spojeneckého. Vždyť jsme krev s ruským národem spřízněná.

My několika měsíčními boji na Volze a Uralu přispěli jsme nejen k osvobození Sibiře, která stála veliké oběti našich vojsk, ale chránili jsme i rodící se ruskou armádu před předčasnými údery bolš. sil. Dali jsme jim možnost se zformovat.

Náš první transport invalidů na lodi Roma přibyl do Terstu 11. III.

23. III.

Na Bolšoj ulici 18. III. milice zatkla 45 prostitutek, z nichž u 27 při lékařské prohlídce konstatovány pohlavní nemoce.

30. III.

Gen. Štefanik telegrafuje: 20. III. přibyl jsem do Paříže, kde vykládám sibiřskou otázku. Domnívám se, že jsem nalezl pochopení pro tragické postavení našeho vojska. Moje myšlenky jsou u vás, řekněte to vojsku. Brzy vám pošlu podrobnější zprávy. Italská loď Roma šťastně přibyla z Vladivostoku

127