z českého vojska, zařazen do pracovní družiny a k ztrátě politických práv.

5. XI.

Nepřítel se dosud neobjevil. Náš prapor je zaměněn druhým a odchází do Kupčeněva (10 verst od St. Sull).

Proti nám byl soustředěn 6 petrohradský a vladimírský pluk o síle 1.400 pěchotinců s 16 kulomety, 60 jezdci, 2 baterie s 8 lehkými polními děly. Za úkol měli obsaditi Belebej. Než my jsme přišli, zahnali druhou eskadronu 1. jízdního pluku, která ochraňovala přechody přes Ik.

My máme zabrániti nástupu dalšímu. První pluk zde má: 1.200 bojových, 60 jezdců, 19 kulometů Maksim, 38 samostřílů Lewis a 4 rychlopalná děla.

6. XI.

V příkaze uveřejněn telegram gen. Štefanika Národní Radě.

Tokio 1. listopadu 1918. Srdečně vám děkuji za váš telegram ze dne 28. X. Můj příjezd do Ruska byl zdržen nemocí, která mě upoutalo k lůžku. Je mně již lépe a za několik dní již budu mezi vámi. Myslím, že není třeba, abych vás ujišťoval o své oddanosti, ale prosím vás, drazí bratři, abyste zachovali v armádě vzdor obtížné situaci ducha pevného a odhodlaného vlastenectví, jehož je nám nyní více než kdykoliv dříve třeba k dosažení našich svatých cílů. Doufám, že mnohé nesrovnalosti, jež nás nyní tíží, budou rozřešeny k všeobecné spokojenosti. Zůstaňme věrni svým ideálům, buďme tvrdi na své strádání. Generál Štefanik.

9. XI.

Příkaz: * [1] Přikazuji prvnímu praporu se 2 rychlopalnými děly vystoupiti zítra v 8 hodin ze Staré Sully směrem jižněji vsi Abdulino, odkud atakovati ves Abdulino, rozbíti nacházejícího se tam nepřítele, zmocniti se mostu přes Ik a obsaditi ves Prokraskoe, odkud vyslati rozvědky na Rajovstoj i Bakaly.

Tak odejdeme z Kupčeněva, kde jakž takž jsme si odpočinuli. Chodili jsme na službu do údolí při potoku, kde stál o samotě malý mlýn. Začínal u něho les. Chránili jsme s této strany Kupčeněvo. Na vysokých kopcích se vystavovaly hlídky.

10. XI.

K chystanému nástupu náš prapor zároveň s ostatními částmi našeho pluku a 2. baterie na večer odcházíme do N. Sully.

Z příkazu 10. XI.: Náš pluk se nalézá proti střední skupině nepřítele. Obsazena včera ves Abdulino.

112

[1] - hvězdička je v originálním textu, ale její význam je nejasný