Úloha divise obejíti střední skupinu protivníka západně Belebeje a vytlačiti ji za Ik. Nám přikázáno vybíti protivníka z Kulbajeva a Abdulina, pomáhati dle možnosti nástupem na sever našim částem nastupujícím v pravo od nás na Usman Tašli, Starou Šachovou a Turajevo.* [1]

11. XI.

Za silné ranní mlhy oba prapory našeho pluku a druhá baterie opouští N. Sully a jde směrem na Abdulovo, které má obsazeno Petrohradský pluk. Jdeme ještě ve čtyřstupech, když dostaneme kulometný oheň. Rychle se rozvineme v řetěz, naše rota je středem. (Na pravém křídle 1., na levém třetí rota, 4. v záloze.) Po dosti silné střelbě nám ovšem při tak silné mlze úplně neškodící, blížíme se k vesnici. Naše rota postupuje podle silnice. Přicházíme do lesa na jehož okraji byla jejich zástava. Ta v panice prchla. Zanechala kulomet, revolver i čepice. Ti měli asi spěch! Jejich baterie střílí kamsi do zadu.

Na vrchu nad Abdulovem měli bolš. posici. Nechtělo se jim ustoupiti. Statně se brání. Chtějí vše z Abdulova odpraviti na druhý břeh řeky Iku. Někteří stojí na okopech a střílí do nás. Jsme již nedaleko od nich. První četa nastupuje proti kulometu. Jím ubit Procházka Josef, raněni Autrata Ferdinand, Veselý Josef a Michálek Emanuel. Nezadržitelně podbíháme v před a za ohlušujícího křiku hurá béřeme jejich okopy. Obránci prchají po stráni do Abdulova, které se rozkládá u paty kopce.

Náhle se mlha rozptýlila, zvedla. Odkryla se velkolepá podívaná! S kopců a přes most prchají rudí. Přes most a loukou táhne se nekonečná řada povozek. Bystře spouštíme se do vesnice. Ale dostali jsme se tak rychle k říčce, že jsme byli pod vlastním kulometním ohněm. Teprve po opětovných znameních dávaných do zadu oheň zastaven.

U řeky leží mnoho mrtvol. Některé plovou po vodě a po nich ostatní chtějí se přepraviti na druhou stranu. Potápí se. Leží zde i několik Číňanů. Co jich asi leží na dně! Několik trupů leží již na druhém břehu. Část těla jejich klátí se ve vodě, s níž si hraje proud a ruce drží se křečovitě břehu.

Postupujeme rychle k mostu. Pouze litujeme, že jsme byli zadrženi vlastní střelbou, takže téměř všechen oboz ujel.

113

[1] - ani zde se nepodařilo rozluštit, k čemu hvězdička odkazuje