Počíná se nevěřiti Rusům, zvláště vedoucím orgánům. Připadá nám jako kdyby ruský národ nechtěl míti lepší budoucnost, neboť se o nic nestará. Myslíme, že další naše oběti jsou marné. "Houpání" se spojenci o jejich brzké pomoci jen více nás rozčiluje.

Sešel se "meeting". Většině nepřipadlo, že začínáme jako ruští v loni. Vyšlo několik hochů, kteří byli zvoleni (od nás br. Vodička) a ti poukázali na celou naši situaci, na stav věci u N. R., o poměrech v Sibíři ap.

Bylo rozhodnuto, že na frontu se nepůjde (s výjimkou není-li někde naše část ohrožena). Jinak chce se spořádaný ústup do tylu a odjezd do Francie. Zvolení důvěrníci měli to oznámit velitelům.

Odjíždíme zpět na rozjezd Rjabeš.

23. X.

Dozvídáme se, že čtvrtý vlak vystupuje a náš třetí prapor. Budou to asi nepravdivé zprávy. Odjíždíme z Aksakova do Belebeje. Přijíždíme již za tmy a má se hned vystupovati. Přijede děžurný s rozkazem, že mají se složiti povozky, kuchyně a připraviti se k vystoupení. Nikdo se nehýbe.

Odstrojíme a uleháme.

24. X.

Celý prapor je seřazen na prostranství u nádraží. Přijíždí plukovník Švec a Dr. Kudela od N. R.

Pluk. Švec vysvětluje se zřejmým pohnutím a rozechvěním, co máme udělat a musíme, chceme-li zůstati čestnými a co my vlastně děláme, jak hanobíme čest českého vojáka. Dokazuje nutnost našeho vystoupení. Objasňuje válečný plán náš a někteří bratři dávají mu při tom hloupé otázky. Naše postavení bojové kreslí na písku sehnut nad svými črty.

Promlouvá i Dr. Kudela. Nejdříve za poznámek hochů. Potom nikým nepřerušován.

K večeru vystupujeme z vagonů a jdem na byty do městečka Belebeje.

25. X.

Přišla zpráva, že pluk. Švec se zastřelil. Nechce se tomu věřit. Ano, je to pravda. Naše jednání dotklo se asi jeho ušlechtilé duše. Vždyť nám včera říkal: "Vaší lehkovážností dáváte mi nůž na hrdlo.Toho já přežít nemohu a nepřežiji." Nikdo nebral tou dobou slova jeho vážně. Nevzpomněli si, že on jako člověk s ryzí povahou toto nesnese. Myslel, že mu nedůvěřujeme. A zatím jsme ho všichni tolik milovali, byl naším nejoblíbenějším důstojníkem. Ztratili jsme výborného vůdce, může čestného s ryzí

108