Na řece Iku.

8. X.

Stojíme na nádraží v Kinělu. Nádraží přeplněno vlaky, které se stále odpravují na východ.

Od roty odešel Drozen František v štáb armádního sboru a Dolana František v nemocnici.

9. X.

Za večere opouštíme Kiněl. Přijíždíme do Krotovky. Opět projíždíme ta místa známá! Ale tenkráte nám bylo veseleji jak dnes.

Je zde cukrovar s velkými zásobami cukru, mnoho jsme si odvezli na kuchyň, pamatujeme na horší doby a bude-li vždy, budeme aspoň dostávati na přilepšenou.

11. X.

Odjíždíme do Mochanova. Jsme téměř poslední v ariergardu. Máme ochranou službu po trati.

14. X.

Do nemocnice odešli: Vašíček Michal, Zajíček Frant., Čížek Jan a Řezníček Frant.

15. X.

Do Muchanova přijíždí obrněný vlak a my odjíždíme do Tolkaje.

Stav roty: po spisku 263, přítomných 167, na cestách 34, přidělených 38, v nemocnici 24, na ošetřovně 2, v behádu 2.

20. X.

Přijeli jsme do Aksakova. Přijíždíme sem nespokojeni a roztrpčeni. Nepřetržitými boji jsme vysíleni a nyní opět máme jíti na front.

Naše divise obdržela úkol (z příkazu 19. X. 1918) soustřediti se v rajoně městečka Belebeje a operacemi v sz směru rozbíti bugulmskou grupu rudých. Po příjezdu na stanici Belebej vyjíti pluku z vlaků a ubytovati se po domech. Vzíti s sebou vše nutné, zásob potravin a patron, co možno nejvíce. Ešalon prvního praporu bude státi na stanici Dovlekenevo.

Všechno tedy, celá tíha fronty leží na nás. Nebylo a nepřišlo dosud směny. A naše roty slabé (ve skutečnosti mohlo jíti a šlo do pole pouze 70 - 80 lidí a ne všech přítomných 167) jsme unaveni duševně i fysicky již od Kazaně. Národní armáda tak dlouho se formuje! Důstojnictvo v pohonách "galá" ve městech. Málo je z nich správných, co myslí s Ruskem upřímně, aby nehleděli na prospěch svoji osoby, byli nezištní. Při každé armádě bývají zálohy a zde? Zde nikde žádných nevidět.

Pád Kazaně, Simbirska a Samary hluboko se v nás nemile vdírá. Co naší nadřené krve to stálo a muselo se vše pro netečnost většiny ruských opustiti.

107