povahou.

Jak hluboko se nás dotkla tragická jeho smrt!

V plukovním příkaze bylo uveřejněno toto: Dnes k ránu velitel divise pluk.Švec se zastřelil. Předávám tuto truchlivou, bolestnou zprávu. Vzácný tento muž nemohl přežíti odkázání se 1.pluku. Jeho smrt znamená pro nás výstrahu, co běda naší věci, naší vlasti, celému našemu dílu, jestli i nyní se nevzchopíme. - Nařizuji tyto dny plukovní smutek. Plukovník Voženílek naznačen zatímním velitelem divise.

26. X.

Přehlídka našeho pluku generál majorem Syrovým.

[1]

28. X.

Jsme zde umístěni po pěkných bytech. Jsou čisté a pěkně spořádané. Líbí se nám zde. Přáli bychom si, aby zde byl náš oddych, který brzy bude muset nám býti udělen.

(28. X.) Z příkazu: V pravo od nás oddíl plukovníka Kapella 28. X. počal nastupovati. Za účelem zamezení obchodu [2] levého křídla plukovníka Kapella i našeho pravého křídla prvního pluku přikázáno v plném stavu 29. X. vystoupiti za svítání po silnici přes Bajmurli, Kopčeněvo, Sully a zaujmouti ves Abdulino na řece Ik. K tomu přikazuji následující: První a druhá rota společně se třemi rychlopalkami oddělení rychlopalných děl štábu divise vystoupiti na rekvírovaných povozkách za svítání v ukázaném směru a s takovou rychlostí, aby k večeru dostihli Abdulina, které obsadí a vystaví hlídky. Navázati spojení s druhou švagronou. K udržování spojení z jízdního výzvědného oddílu přiděliti 6 jezdců. Úspěch závisí od rychlosti objevení se pěchoty v Abdulově.

29. X.

Na povozkách ujíždíme z Belebeje směrem na Abdulovo, které máme za úkol zaujmouti. Je blátivá cesta. Půda hluboko rozmoklá posledními

109

[1] - vynecháno bílé místo v rozsahu pětiny stránky
[2] - obchodu ve smyslu obejití