nadšeně přijati.

Naše úhrnné síly jedoucí ke Kazani obnáší 1.400 bodáků.

4. VIII.

Po krátkém dělostřeleckém boji vyjíždíme časně ráno do Spaskoe a k večeru do Bogorodskoe. Před námi jedou ozbrojené lodě. Na jedné barži byly dvě osmnáctky, které pěkně dovedou nepřítele hnáti.

Potkáváme zabrané lodě a barže, které vesele po proudu ujíždějí.

My jedeme tak daleko a bolš. učinili náběh na stanici Nurlat, kterou spálili. Naše stráž o 7 vojínech našich a 34 ruských ustoupila před 300 bolševíky a 6 kulomety. Ale rudí brzo se postrašili, když viděli blížiti se lokomotivu a utekli ke Kamě.

5. VIII.

Po několika ranách z děl zaňat naší flotilou Nižní Uslon. Přístav přeplněn loděmi. Kazaň odtud je vidět. Máme jeti dále. Všechny parníky spustili ohlušující vřískot ze všech parních píšťal na oslavu vzetí Kazaně. Odjíždíme- naše hudba na palubě hraje. Nejedeme daleko, když na břehu 2 jezdci mávají na nás, abychom zůstali stát. Přijíždíme zpět, zakotvujeme a naše rota (bez 4. čety, která měla službu na lodi) s 1. vystupuje na břeh. Jízdní rozvědka měla totiž před Vrchním Uslonem boj a my se vydáme na pronásledování nepřítele. Připravována i dvě děla a jízda. Již před večerem vydáváme se na cestu a hned za Nižním Uslonem nastává chvilková přestřelka s jednostlivci, kteří byli v předu. Brzy se to vyjasnilo. Na místě boje rozvědky zanechal nepřítel válečný materiál a produkty. Za tmy prohledáváme ještě husté lesnaté okolí, a když po nikom nebylo ani stopy, jdeme na Vrchní Uslon, kde přespáváme.

6. VIII.

Ráno 1. četa s prap. Rozkovcem jde do Pečišče. Podle vypravování obyvatelů bolševici zde na dnešek nocovali. Chozajky nás pohostily mlékem, malinami a okurkami. Pěkná to míchanice! Byli jsme jim vděčni. Od večera jsme nejedli. Rozestaveny zástavy. Na Vrchní Uslon bije artilerie. Odtud odpoledne poslána druhá četa s d. č. Markem na druhý břeh Volhy, kamž se brzy potom odpravila i četa třetí pod velením prap. Fišera. Tato půlrota pak postupovala po trati k nádraží kazaňskému. Toto, jakož i celé město i přístav byly po houževnatém boji již včera vzaty. Na nádraží hoří veliké

90