Někteří hoši prodávají věci, hlavně cukr, k čemuž přes opětovné zákazy nemůže se zabrániti.

Kazaň.

31. VII.

Na směnu druhé půlroty vyslána první půlrota do Majny. Druhá četa odjíždí dříve s d. č. Markem na ozbrojeném parníku "Feldmaršál Miljutin". Navečer přijíždí prap. Rozkovec s první četou na parníku "Trud", která jde směniti první rotu do vesnice Staraja Majna. Druhá půlrota odjela zpět. Asi mnoho Simbirsk neužije? Brzy pojedem vzhůru k Kazani, proti vodě!

Kraj zde lesnatý, bažinatý. Obrovské roje komárů provádí své tance a reje. Nedají chvíli pokoje. Jsou drzí, krvežízniví. Hoši mnoho od nich zkusí, jsou celí poštípaní.

1. VIII.

Jsou krásné dny ke koupání, čehož hoši plnou měrou využili.

Stav roty na počátku srpna: Po spisku 219, bojových 138, přidělených 37, na cestách 36, v nemocnici 9, na ošetřovně 1.

2. VIII.

První četa s ruskou milicí podnikla výpravu do Krasnoj Rjeky, kde vzato 15 pušek a náboje. Skrývajících se tam bolševiků nenalezeno.

Ke třetí hodině odpoledne začínají se na obzoru objevovati ozbrojené lodě naší flotily, jež teprve za temna zakotvují blíže přístavu.

3. VIII.

Skoro ráno staženy všechny stráže naší rotou vystavené a naloďujeme se na parník Karamzín. Parník je mohutný patřící paroplavební společnosti Rus. Vše pěkně zařízeno, zvláště přepychově první třída. Naše rota je umístěna na zádi lodě ve třetí třídě. I zde je pohodlí.

Na lodi jsou ubytovány oba prapory (1 a 3) našeho pluku. Zde nachází se i štáb, v jehož čele je náš bývalý plukovník kap.Štěpánov a člen ústavodárného shromáždění Lebeděv.

Lodníci vytahují kotvu a připravují Karamzín k odplutí. Obrovská kola začínají čeřiti vodu a loď odbočuje od břehu v prostornou Volhu. Jsme všichni na palubě a díváme se opřeni o zábradlí jak mohutné vlny ubíhají podle boků lodě. Jsme nadšeni prvním naším pobytem na lodi. Celý den vydržíme dívati se na břehy, většinou lesnaté. Tedy již řešeno. Plujeme ke Kazani.

Bez boje přijíždíme do přístavu Těťuši, jsouce obyvatelstvem

89