mostem. Myslí, že to jim neuteče.

26. VII.

Druhá půlrota s půlrotou první roty s prap.Novotným odjíždí parníkem Kijev do přístavu Staraja Majna (70 verst) směniti 4 rotu. Odtud byl poslán Čermák, felčar od naší roty, který byl v Časovně zastřelen pro značné krádeže peněz, které vymáhal s revolverem v ruce.

Z naší roty odcházejí starodružiníci ke štábu korpusu. Jsou to: Koželuh František, Halama Josef, Chládek Jaroslav, Janouš Josef, Kocourek Josef, Soukup Josef, Horák Václav, Chadakovský Lukián a Petržíla Václav. Ke štábu korpusu odešel též Němeček Jan a Křivohlávek Jan šel ke 4. pluku.

Přišla radostná zpráva. Padl Jekatěrinburg.

27. VII.

Teprve dnes můžeme s vlakem do Simbirska. Most jakž takž opraven. Nejdříve přijíždíme na nádraží Simbirsk II. a potom nás zavezli na nádraží přístavní. Večerem ešalony téměř prázdné. Hoši chtějí využíti blízkosti a jsou ve městě. Mají mnoho známostí. Děvčata jsou veselá.

28. VII.

V městském sadě uspořádán koncert na rozloučenou s částmi odjíždějícími na Kazaň. Sad je pěkný a za našeho příchodu živo v něm jak v úle. Libují si, že mohou opět svobodně gulat. Za bolševiků museli býti o osmé hodině doma. Co to je pro ruská děvčata? Smích ozývá se ze všech koutů. Všechny lavičky obsazeny.

Dopoledne jsme byli na pohřbu těm, kteří padli při dobývání Simbirska. Jsou to od Národní armády.

Za noci je pohádkový pohled na odpočívající lodě se žlutavými, sinými, červenavými světly, jež odrážejí se v noční krvavě modré Volze. Tiše spějí kolébány vlnkami v zamlklém po denním hluku přístavě.

29. VII.

Dnes jsou pozvány místním obyvatelstvem všechny české části k slavnostnímu obědu. Od nás jich je málo, neboť rota je na službě. Jsou pohoštěni v restaurantech i po jednotlivých domech.

Nelitujeme, že jsme nemohli. I na službě u Volhy bylo nám příjemně. Babky nám prodaly maliny, které za vedra přišly k chuti. Potom jsme se vykoupali ve Volze a trochu na sluníčku v drobném písku se dali opékat.

Je slyšeti, že i my pojedeme na Kazaň. Tak nás ani slečinky neužijí, nepotěší se s námi, a nás, nás to též mnoho netěší. Na vodu se nám nechce.

88