jak těžko s této strany by se Simbirsk obléhal. Děla umístěna na simbirských kopcích nedovolila by přiblížení k mostu.

Do města přes most přecházíme bez boje. Město je již obsazeno Národní armádou. Obyvatelstvo nás přijalo s nadšením. Na druhé straně mostu stojí vyšinutý obrněný vlak, Lenín jsme mu říkali, s kulomety a děly. Vyjel s kolejí, zlámal zábradlí a byl tak nad samým okrajem mostu. Pod mostem leží rozbitý na padrť automobil. Dále již nepůjdeme. Máme se vrátit v ešalon. Prohlížíme si důkladně bronevik. Máme radost, že co jsme mu slibovali, se splnilo. Nyní bude po opravě konat službu nám. Bylo na něm napsáno: Bronevoj poezd polupanovcev Svoboda ili smert. [1]

V Simbirsku vzato mnoho desítek lehkých a těžkých děl, sta kulometů, tisíce pušek, miliony patron a nábojů, osobní i nákladní vagony, bohaté sklady potravin a obuvi a jiná různá výzbroj.

V Samaře začíná se formovat Rusko-český pluk. Národ nám a našim důstojníkům spíše věří než svým vlastním. Bude to míti svůj účel a snad přece ruská armáda se vzkřísí.

23. VII.

Dnes přijel do Časovny ešalon štábu pluku. Hoši se vyhrnuli ven a křičeli: "My chceme muziku!" Neslyšeli jsme hudbu již z Inžavina a proto ta hladovost po rytmických zvucích.

24. VII.

Pozdě v noci vychází první půlrota na Krásnojar. Jedou s námi i děla. Měli se zde soustřediti rozptýlení bolševivi. Cestou nám bylo teplo, zvlášť když slunéčko vyplulo výše. Nejdříve jsme šli lesem a potom polemi. Na místě nám vypravovali, že bolševici již dávno jsou odtud pryč. A měli zas každý plno zpráv, které u nich vykouzlila fantasie. Říditi se podle nich a dbáti na to, co tvrdí, museli bychom choditi a chytati bolševíky věčně. Trochu jsme si odpočinuli a vraceli se za žhavého parna domů. V polích sekali obilí. Ženci měli s sebou vodu v soudcích, kterou hltavě jsme jim pili.

25. VII.

První půlrota se vrátila z Krásnojaru. Do Simbirska chodí hlavně milovníci něžného pohlaví. Lokomotiva s teluškou jezdí až k rozbořenému mostu a pak se musí pěšky. A kdo pak by pro hebkou tvář dbal na trochu únavy. Méně chodí již za tím účelem, aby z parku nad Volhou pokochali se malebnou vyhlídkou po okolí; na Volhu překlenutou mohutným 2 1/2 verstovým

87

[1] - nápis azbukou