Jen tak se uchránily před smrtí. Byly vyděšeny. Jedna s prostřeleným prsem. Živ byl též strojvůdce, který byl vytažen z pod tendru, kde byl zalezlý v uhlí. Na nádraží byl osobní a dva nákladní automobily, koně a pušky.

V boji byl též český kommunistický oddíl.

V noci máme službu na stanici a v okolí do 3. hodiny ranní. Pak vracíme se do teplušek, kde vyspáváme.

Při vrácení se dovídáme, že výbuchy námi slyšené byly způsobeny nepřátelských granátem, který padl do vagonu s náboji na Orlíku č. 2.

Výbuchem shořel vagon a byla zničena trať, takže oba obrněné vlaky nalézaly se mezi rozrušenými místy. V případě našeho neúspěchu nemohly v před ani v zad.

Vyzvána byla z Melekes posila, ale ta přijela pozdě. Vše již bylo skončeno. Z Melekes se jim mnoho nechtělo, neboť přišlo se tam na veliké zásoby vína, které mělo dobrou chuť.

21. VII.

Vyjíždíme ze stanice Brandino. V poledne obědváme na st. Čerdakly. Celý den prší. Odpoledne vyjíždíme dále. Vidíme rýsovati se Simbirsk na vysokém břehu Volhy. Poněvadž trať je mnoho poškozena, vysílá se do předu 1. četa s prap. Rozkovcem jako rozvědka do st. Časovnaja. Na místo dochází za tmy. Stanice je opuštěna. Telefonem hovoří se s městem i továrnou na náboje. O půlnoci dochází rota. Vystaveny zástavy.

Sjezd zřízenců žádá náš odjezd ze Samary. Jsou tam krádeže páchané našimi hochy. Bývají opilí. Což tak klesla mravní úroveň českého dobrovolce. Vždyť páchají zločin na svém národě. Český voják nesmí zklamat radostné očekávání národa a nezklame.

22. VII.

Časovna i blízký Simbirsk za našeho příchodu přikryty pláštěm noci, objevily se za jitra ve vší své jitřní nádheře. Časovna rozsáhlé nádraží mezi lesy. Simbirsk malebně rozložen na vyvýšenině nad Volhou. Dělí nás ještě Volha, přes kterou pne se mohutný most a budeme v tom krásném městě.

Ráno slyšíme ve městě boj. O 10. hodině naši udarníci očistili most, za kterými jdeme i my do města. Násep před mostem na pěti místech značně poškozen, rovněž i vysoký most nad silnicí. U mostu pak jsou připraveny koly a ostnatý drát. Chtěli asi obehnat most drátěnými překážkami. Na mostě naveženo několik umělých náspů. Teprve nyní vidíme,

86