19. VII.

Ráno opouštíme Melekes a pokračujeme v jízdě. Ne však daleko. Nepřítel stojí na st. Brandino. Naše vlaky stojí na pokraji lesa. Pak je široká mýtina, obdělávaná. Nyní s bujným obilím. St. Brandino opět za ní skryta v lese. Před 5 hodinou odpoledne rota vystupuje , kromě čety, kterou vede prap. Novotný s četou první roty, (ty jdou v pravo od trati). Rota má úkol zajíti nepříteli v tyl. Za deště prodíráme se lesním houštím a křovisky. Chvílemi přibližujeme se ke kraji lesnímu a pozorujeme stranu nepřítele. Jdeme tiše, abychom se neprozradili. Tu uslyšíme z míst, kde stojí naše vlaky, i výbuchy. Nevíme, co to znamená. To napadli na téměř prázdné ešalony? Naše obavy jsou zvýšeny i lokomotivou, která plnou parou  jede proti našim ešalonům. Bolševici ji vypustili z Brandina. Dychtivě ji sledujeme. A tu před samým bronevikem se vyšinula. Nebyla tam totiž spravena trať. Jaká to byla radost. Již klidněji jsme se plížili k nepříteli. Viděli jsme jeho děla, jak horlivě střílí. Tak nás měli vidět, jak na 300 kroků jsme od nich. Vyšli jsme z lesa do doliny a připravujeme se k rozvinutí, když slyšíme za nádražím pokřik hurá. To naši udarníci napadli tyl. Rychle se rozvinujeme a postupujeme. Pouze s počátku jsme obstřelováni. Přicházíme na opuštěné okopy. Neměli žádného obranného významu, neboť obránci vyhrabali si to jak krtci. Hlavní věc, aby byl dobře ukrytý. Chytli jsme pouze jednotlivce a vzali kulomet. Spěcháme na nádraží. Ukrytí v lese, střílí po nás. Jsme povoláni za nádraží, kde udarníci obléhají bronevik. Je vyšinut a hrdinně se brání. Střílí ze všech kulometů, takže nemůžeme se k němu přiblížiti. Až podařilo se několika odvážlivcům dostati se k samému vlaku a počali házeti v okénka bomby. Za nočního temna byla to úchvatná krása s různobarevnými záblesky výbuchů.

Obchvat se zdařil. Obrněný vlak dobyt. Mnoho (59) bolševiků je ubitých a ostatní jsou rozběhlí po lese. Z roty ztráty žádné.

Obrněný vlak měl název: Volja imě smert. [1] Byl úplně krytý se dvěma lehkými děly a 6 kulomety. Posádka je pobita celá. Při vyhazování mrtvol nalezeny dvě ženy, sestry milosrdí, pod hromadou mrtvol.

85

[1] - název v azbuce