mosty, trať a odstraňovány překážky. Dělo se to však rychlostí nevídanou. Před odjezdem museli jsme stříkačkou čerpati vodu do lokomotivy. Teď to jde lepší. Dříve jsme museli ručně s vědrami z potoků a řek napájet jejich bezedná břicha. Trvalo to déle a dalo to více námahy.

Do telefonního oddílu odešel Klas Ladislav a Mokošín Jaroslav.

Vzata Sysráň.

17. VII.

O 6. hodině přibyli jsme na rozjezd. Věstník uveřejňuje naši politickou linii: Pomáhati k obrození Ruska, Ruska svobodného, demokratického. Nepodporujeme žádné strany, avšak nedopustíme vojenské diktátory ani monarchismu, hájíme svobodu tisku. Tak zvané profesionální sojuzy (odborové organisace) musejí se zachovati a buďtež respektovány. Kdo zajal krasnoarmejce dovede jej k nejbližšímu důstojníku, který jej odevzdá svému náčelníku. všichni za něho ručí. (Hořelo.)

Br. Plukovník Čeček jmenován čestným sedlákem.

18. VII.

Za svítání pokračujeme v jízdě na městečko Melekes, kde dochází ku srážce s bolševiky. Vlak zastavuje a rota odchází v pravo do lesa. Má odříznouti ústup nepřítele. V lese okopaný nepřítel utekl před našim příchodem a tak se dostáváme na nádraží. Nepřítel i se svého pravého křídla uspěl ustoupiti, takže jen málo jich bylo námi chyceno na nádraží (kde naše rota byla první) i potom po lesích. Partie hochů vydala se po trati, kde postavena stráž. Chytili jsme i bolševický párek. Žena nesla pušku a on veliký pytel s různými věcmi, asi její novou výbavu.

Nádraží bylo v nepořádku. Knihovna nádražní rozházena. Hoši našli vagon, kde bylo mýdlo, sirky ap. Do té doby než postavena byla k tomu stráž, mnozí se postarali o značné zmenšení obsahu vagonu.

Městečko poděšeno. Bolševici před odjezdem zastřelili oblíbeného lékaře. Bylo zde klouče 17tileté komisarem. Bylo despotou. Každý příkaz načínal: Pod ukrozoju razstrěla prikazivaju [1].

Oddychli si od jeho krutosti.

V naší armádě organisují se tři polní soudy, každá skupina svůj (Povolžská, Čeljabinská, Gajdova). Ešalonní soudy trvají dále.

84

[1] - i v originále psáno latinkou