pomáhalo uskutečnit horkou touhu ruského národa po novém, šťastnějším životě.

Vy jste to, bratři, kteří ruskému lidu k tomuto novému životu pomáháte. Před každým soudem přítomnosti i budoucnosti, rovněž i před mezinárodním forem dovedeme dokázati spravedlnost svého jednání!

Nikdo však mimo velkou rodinu československé armády nevycítí těžkou bolest naši nad novými ztrátami, které nás stihly na širokých pláních sibiřských. K mohylám zborovským, dobrudžským a arasským nasypali jsme nové u Bachmače a podél cesty od Penzy k Vladivostoku ukládáme znovu v chladnou zemi zlatá srdce těch, kteří životy pro život dali. Na obětní stůl matky Slavie věrní a čestní synové novou položili krev. Československý národ, jako my sjednocený a neústupný, nikdy nezapomene svých hrdinů, kteří skutkem dovedli dokázat lásku k rodné zemi a žhavou touhu po svobodě.

Bratři! S důvěrou a neohroženě hledíme  budoucnosti vstříc. Ubezpečujeme Vás, že všechno učiníme pro zdar a prospěch československého národa a jeho revoluční armády. Československé vojsko půjde dále jednotně a svorně v před pro vítězství, čest a svobodu svého národa. Všechny ruce, které chtěly nás zničiti, zlomíme a přes všecky překážky k svému  cíli dojdeme.

Přestojíme i tyto těžké a veliké dny a vyjdeme z nich v ocelových řadách, připraveni k novým a posledním bojům.

Celý svět se na nás dívá a každý náš krok musí být proto rozvážný a důsledný.

Vše pro nový, svobodný život!

Ať žije československá republika!

Na zdar, junáci!

Sjezd československého vojska. Předsednictvo: Karel Zmrhal, předseda. Alois Vaňura, tajemník. Za prozatímní výkonný výbor česk. sl. vojska: Bohdan Pavlů, předseda. František Richter, tajemník. - Členové Odbočky ČSNR v Čeljabinsku: Jos. David, K. Eisenberger, F. Janík, Jos. Ježek, Jaro Král, Jos. Kysela, dr. Jos. Kudela, B. Závada.

12. VII.

Přes den jsme ujeli 69 verst do stanice Klavlino. Před stanicí byl sveden boj mezi obrněnými vlaky, který skončil odstoupením bolševiků. Zvlášť jedna rána musela je náramně polekati. Hospodařila asi ve

81