k obraně. Byl tu improvisovaný obrněný vlak. Pravý ujel. Do zajetí přišli strojvůdce a topič, kteří nechtějí bolševikům sloužit. Strojvůdce byl Čech.

Přijel na pomoc Orlík 1., který nyní bude pokračovati v nástupu. Velení převzal po por. Hrůzovi por. Švec.

Velitel divise por. Čeček jmenován plukovníkem. Naše rota na počest zborovského hrdiny br. prap. Vašátky, našeho bývalého milovaného rotného, nazvána rotou Vašátkovou.

U nás doma hlad dostoupil vrchole. Ženy a děti jsou vysílené hladem. V Praze umírá 40 - 50 lidí denně. Proklatí Habsburkové, jež vyssávají krev! Jak nás proto těší nespolehlivost českých pluků na italské frontě a nepořádek na drahách, který v Rakousku nastává.

Mirbach byl bombou v Moskvě usmrcen. Z Ukrajiny Němci vše vyváží. Však i na vás dojde řada!

Náš Sjezd se usnesl zvýšiti dvojnásobně plat vojákům. Plat důstojníkům bude zvýšen o 100 R měsíčně. Hoši považují zvýšení platu za zbytečné zadlužení českého státu.

11. VII.

Vagony rozbité. Před Bugulmou uměle vyšinuto několik vagonů se dřívím a lokomotiva. Je to právě mezi dvěma obrovskými svahy. Lokomotiva ale šťastně vyjela tak stranou, že projezdu nebude vadit. Vagony pomocí drátěných lan odtahujeme. Bylo to pracné, ale práce vesele ubíhala. Položily se koleje a již jsme jeli. A odpoledne jsme v Bugulmě opuštěné nepřítelem. Snad již je naše definitivně. Bolševici zanechali zde 3 vagony patron. Měli jistě na spěch! Bylo zde též několik trupů mrtvol , mezi nimi i našich, asi od části, která jim šla do týlu z Buguruslanu. Při vjezdu vítá nás déšť. Prší nám štěstí, kterého máme při svých operacích válečných tolik zapotřebí. Hoši říkají nebýti "kliky", špatně by to mnohdy dopadalo.

Od Sjezdu vydáno toto provolání:

Bratři!

Vám všem, kteří v dějinné chvíli československého revolučního hnutí stojíte sraženi v nerozborné řady, posíláme upřímný bratrský pozdrav.

V době, kdy neodvratná vůle osudu přiměla nás učiniti vážná rozhodnutí, Vy nejen jste dovedli pochopiti všechnu zodpovědnost přítomnosti a postaviti se na ochranu nedotknutelnosti našeho vojska a naší národní cti, nýbrž plníte tvrdě a rozhodně všechny povinnosti, které ukládá Vám láska k národu a vlasti.

Jsme přeplněni pýchou a hrdostí nad Vašimi činy, kterými věnčíte své prapory, pokrývajíce nesmrtelnou slávou jméno československého národa.

Bylo souzeno, aby v nepatrný čelabinský incident byl jiskrou, která zanítí dnešní požár. Bylo souzeno, aby to bylo československé revoluční vojsko, které by

80