Chtěli je přivésti na svou stranu.

9. VII.

Od Čižem přijela na pomoc 2. baterie. Za deštivého dnešního dne dělostřelci vykládají děla a jedou na okolní kopce. Jako ochrana jde naše jedna četa s nimi. Nepřítel se chce vlákat. Za ním rozbije se trať a jeho vlaky i s obrněným budou naše. Jistě však poznal čertovinu a tak marně čekáme.

Poručík Čeček posílá zprávu, že nepojedeme do Francie. Budeme předvoj spojeneckých vojsk. V některých tepluškách se tomu nevěřilo, chtělo se jeti do Francie. A nač tak daleko k Simbirsku? A právě teď, když cesta je hlášena volná až do Vladivostoku. Většina byla pro to pomáhati tady v Rusku. Němci pošlou sem vojska a tím si oslabí západní frontu a my tak též přispějeme ke konečnému vítězství.

Ano, probili jsme se. Spojili se jednotlivé části, které byly rozhozeny do dvou koutů obrovské říše ve dvou dílech světa, mezi stálými intrikami, štvaním a věrolomností. Ruským generálům zdálo se to nemožností (Kolomenský). My však jsme nepochybovali. Vykonali jsme to s nadšením a poctivě. Obrozující Rusko staví se po náš bok. Obnovené přátelství je zpečetěno naší krví. Přejeme si z hloubi srdce, aby ruský lid byl již svoboden a silný. Aby již klidně mohl pracovati v dílnách i na poli, aby mohl začíti se svým všeobecným vzděláváním.

Opět z roty nám odešlo mnoho dobrých hochů. Šli jako posádka na obrněný vlak Orlík 2. Jsou to: Kalaš František, Jaroš Ladislav, Holman Václav, Bormt Filip, Cejp Emil, Brzobohatý Josef, Múller Frant., Mac Jan, Ambros Karel, Lošťák František, Janouš Josef, Autrata Ferdinand a Fridrich František.

10. VII.

Jedeme ku předu až na st. Jutazu. Koupeme se v blízkém potoku, když je hlášen nepřítel. Chtěl obstřelovati naše ešalony, ale marně. Pouze jeden náboj padl mezi koleje. Nastává boj mezi obrněnými vlaky, k čemuž my přihlížíme, že museli jsme býti upozorněni, abychom nedávali bolševikům zbytečný terč. Náš bronevik Orlík 2., na kterém již bylo 8 cm polní dělo dané za 35 mm dělo Maklenovo, třetí ranou zasáhlo tendr lokomotivy. Tím bolševici ujeli na druhém vlaku. Zanechali nám 4 vozy, parovoz, 3 kulomety, 2 koně a mnoho nábojů. Vozy byly přizpůsobeny

79