šine.

Do Bugulmy dojel vlak bez boje. Je v něm pouze první rota. Naše rota přijela asi po 2 hodinách ze služeb po trati, a to ne ještě všichni.

Hoši hrají footbal, když najednou nad městem a nad stanicí vzrývají se náboje. Vše běží o překot domů, i ti, kteří byli na procházce ve městě a připravují se k boji. Nepřítel učinil totiž výpad na slabý náš oddíl, který byl v předu, který je nucen ustupovati. Nebylo naděje na brzkou pomoc (ani u děl nebylo nábojů, náš bronevik s rychlopalkou nemohl se ubrániti proti pravému obrněnému vlaku). Řešeno tedy ustoupiti a vyhnouti se boji.

Od naší roty hoši pomáhali vzrývati kolej pouze sotkami, což se nechtělo dařiti. Výbušných látek jiných jsme neměli. Náš bronevik se vyšinul a dalo mnoho práce než mohlo býti nádraží opuštěno. Náš vlak rychle odjížděl a při vstupu v něj br. Světlík Jan nešťastnou náhodou spadl a vůz mu pod kolenem uřízl nohu.

Obsazujeme trať. Stráže po 2 - 3 mužích staví se na vzdálenost 200 - 300 kroků od sebe. Trať zde tvoří obrovský oblouk, takže přímá cesta je o mnoho km kratší, takže by bolševici mohli nás v Bugatmě odříznouti.

Náš bronevik teprve o 3 hodině ráno opouští Bugulmu. Před odjezdem odstřelen tatar, špion, který byl převlečen v ženské šaty. Po cestě sbírá všechny naše stráže a jedeme k Tujmaze.

Do Bugulmy vrátil se k rotě Šůra Frant. z Ufy, kde byl vězněn bolševiky. Vypravoval o svém utrpení a pouze správcem věznice, který ho zapřel, byl zachráněn před zastřelením.

Věstník oznamuje, že je obsazen Orenburg 40.000 kozáky. Zprávy ze Samary jsou smutné. Mnozí bratři počínají vésti život neodpovídající českému dobrovolci. Krádeže, loupež, skleslá mravnost. Nedávají se vésti zdravým pudem. Přicházejí na scestí. To se chtějí říditi podle bolševiků? My musíme býti vítězným revolučním českým vojskem a býti při tom kulturní lidi i ve válce. Domů se musíme vrátiti se zrakem jasným.

8. VII.

K poledni jsme přibyli do st. Tujmaza. Jsme opět ve svém vlaku. Druhá četa hostí jednoho ubožáka, Rusa o dřevěné noze. Ale za půl hodiny po příjezdu do Tujmazy byla mu dána lopatka a šel si kopat hrob. Zdejší lidi ho poznali jako bolševického špiona, který zde byl s bolševiky a netoliko že nás špinil, ale i svoje vady chtěl využíti k vyzvědačství.

K rotě přidělen Šimurda Frant. ze srbského praporu, který byl v Bugulmě. Prapor hrdě odmítal vábivé svádění bolševiků.

78