S praporem jde pouze druhá půlrota s vedoucím pr. Novotným. Čeká se na třetí rotu, která byla v blízké vesnici na pohřbu bratra podlehnuvšího nemoci. Pod ochranou železničního náspu přichází prapor k Penze. Zde zůstává ležeti ukryt za náspem. Stmívá se. Hoši nevzali si nic k jídlu a žaludek se hlučně hlásil k svému právu. Oběd nevzali v poledne nikdo. Každý byl zaměstnán přípravami. Kolem spěchají běženci s ranci. Utíkají z Penzy. Sympatisují s námi. Pokládají nás za svoje osvoboditele, kteří obnoví pořádek a klid v ruských vískách.

První půlrotu má prap. Ryšavý, jemuž přikázáno ochraňovati ešalon a trať. Jsou jaksi zaraženi. Těšili se na bílení a nyní právě oni nemají to štěstí jíti s ostatními. Část první čety jde pěšky na stanici Ardum (12 vojínů) s d. č. Markem, vzdálené 8 verst. Zde bolševikům vzato 5 kulometů Kolta a 2 vagony produktů. Do zajetí odvedeno 15 krasnoarmejců se zbraněmi. Výprava vrátila se večer vlakem neřadové roty.

Zbylá část první půlroty má jeti jako ochrana ešalonu. Přijede lokomotiva z Penzy, která na mostě byla obstřelována. Prohlížíme místa provrtaná v plátech. Našli jsme 3 a nejsou závažná. Připíná se k našemu vlaku a opatrně jedeme. Předjíždíme první prapor, který dosud leží ukrytý za náspem. Na most vyjíždíme pod obstřelem artilerie a kulometů. Střelba jejich je bez účinku, šťastně jsme projeli a náš vlak vjíždí do nádraží Penza (R - U). Zde stráži přidělena ochrana ešalonu, postarali se o dodání nábojů a jídla praporu. Za boje pak budeme snášeti raněné. S náboji muselo se jíti až v noci, poněvadž na mostě, který se muselo přejíti, byli zastřeleni z kulometů. I v noci muselo se jíti opatrně. Most byl železný a kroky se v noci hlučně ozývaly. Při sebemenším šramotu spustily kulomety svůj štěkot. Přebíhalo se tedy tiše, opatrně a jeden po druhém.

Druhá půlrota celé odpoledne ležela na trati. Kolem 5. hodiny zaujímá vesnici Krivozerovku. Před Krivozerovkou rovina jako dlaň. Večer dostává naše rota příkaz zaujmouti cihelnu. Příkaz v tichosti bez boje vyplněn, neboť cihelna nebyla obsazena. Půl druhé versty před ní město. Zrak na sebe poutají červené mohutné kasárny. Za nimi je lesík. Tušíme, že asi v ta místa budeme nastupovati. A každý v mysli zhotovuje si plán.

První rota, která byla zde s námi vrací se zpět. Vystaveny zástavy. I my

52