byl dosud v Moskvě.)

Sovětská vláda soustředila v Penze na 3.000 vojáků (500 Němců a Maďarů - internacionalistů, asi 200 Čechů komunistů, 100 Lotyšů, ostatní Rusové). Měli 4 děla a množství kulometů a ohromné množství zbraní. Vrchní velení měl Kurajev, českým komunistům velel Strombach, dělostřelectvu Pospíšil - u nás děl nebylo, kulometů málo, výzbroj chabá. Kolomenský s Leontěevem utekli. Vše převzal por. Švec, který byl duší a hlavou při řízení operací.

Pokračují vyjednávání navázané na včerejší tvrzení v řeči téhož dne k našim pronesené, že jsou dvě příčiny proč ruská vláda českému vojsku nedůvěřuje. Totiž, že máme ruské důstojnictvo a NR. Bylo jim oznámeno, že obě příčiny jsou dneškem odstraněny. Nemáme více ruských důstojníků a práva a povinnosti NR přejímá V. V. zvolený na sjezdu v Čeljabinsku. Kurajev žádán proto, aby nás co nejrychleji odpravil z Penze. Nemůže, prý není zaručena naše neutralita v sibířských bojích. Chceme-li tedy projíždět, máme a musíme odzbrojit. Rozhodně se to odmítlo. Kurajev okamžitě telefonicky uvědomil vládu národních komisařů v Moskvě o nové situaci v českém vojsku. Odtud bylo sděleno, že na 2 místech čeští vojáci svrhli sověty. Zástupci prohlásili, že o tomto případě nemají informací, ale že asi je to důsledkem marného odporu kladeného jednomyslné vůli českého vojska - jeti do Francie. Kurajev se zavázal z všech sil přičiniti se o odvolání rozkazu vlády. - A zatím! Pilně, horečně se připravovali a do Penzy sjížděly se posily.

Časně ráno po vedlejší koleji přijíždí do Penzy vlak s obrněnými automobily. Všichni, ač bylo brzy ráno, byli již vzhůru. Soudí se, že neměli by se pustiti dále. K poledni se dovídáme, že broneviky naši vzali.

Z města ozývá se řev sirén. Vypovězení nepřátelství. Nedočkavostí planou líce. Konečně to bude a dopadne to dobře. Na očích všech je vidět přesvědčení o úspěchu i v pronášených větách. První baštu zdoláme. Zalehli k nám první výstřely. Pozorujeme obláčky šrapnelů, které se rvou kdesi nad nádražím.

Připravujeme se! Jak jsme se změnili! Kdo by řekl, že jsou to včerejší bezstarostní, dovádiví, veselí chlapci. Prý vypadáme hrozně.

51