máme před úsvitem se stáhnouti, abychom nebyli vystaveni nepřátelskému ohni. Již se připravujeme, ale v tom přichází prap. Rozkovec s příkazem o útoku. Úloha půlroty se mění. Přikázáno obchvatné dvižení a ochrana levého křídla našeho praporu. Cíl útoku kasárny. Do Krivozerovky o půlnoci přinesli z první půlroty náboje. Pěkně se nanesli. Bylo jim teplo, ne jak hochům zde, kteří se krčili v šinelách. Bylo jim zima. Noc byla studená a chvílemi poprchávalo.

29. V.

Ráno přecházeli kolem nás roty čtvrtého pluku a načal nástup. Na levém křídle zní chvílemi kulomety i pušky. V městě rachotí nepřetržitá střelba. Je to pekelný hluk. Ozývá se artilirie. Boj byl tuhý. Rudá garda byla stále více stlačována. Opouštěla svá místa, zanechávajíc zbraně. Kasárny byly vzaty, odtud bylo nejvíce stříleno. Zbytky bolševiků pronásledovány.

Potom rychle běžíme k sovětu, kde ještě zuří boj. Budova umístěna skoro na nejvyšším bodě Penzy, chráněna desítkami kulometů. Zvlášť bylo těžko podejíti od řeky. Přijel bronevik "Adskyj" [1] (Pekelný). S křikem hurá ženeme se na sovět při prudkém lijáku. Boj krátký. Penza naše!

Naše rota ztratila zde odvážné dobrovolce Dolka Františka, Vítka Antonína a Ječmínka Václava. Raněni Iliš Jindřich, Tocháček Jan a Markvart Josef.

První bílení dopadlo dobře. Každý cítí, že i další boje, a bude jich jistě celá řada, budou končiti s úspěchem, dokud bude chuť a takové nadšení jaké u nás panuje nyní.

Zajato bylo 500 krásnoarmějců, vzaty 4 děla, na sta kulometů, tisíce pušek atd. atd.

Vracíme se do těplušek. Přicházejí lidé. Těší se z nás. Přináší zprávy o ukrytých krásnoarmejcích. Myslí, že tu zůstaneme, že se ujmeme vlády. A byli by rádi. Nechtějí být pod terorem bolševických hord.

V noci šli jsme pro raněné, kteří leželi v penzenské nemocnici, aby byli přenešeni do sanitárního vlaku. Lékař však řekl, že nemohou býti ještě odnešeni, neboť nesnesli by přenášení. Vrátili jsme se.

Hoši snesli si ze skladišť oděv a různé potřebné věci. I kuchyň naše byla obohacena moukou a mnoha pytli cukru.

30. V.

Ve městě čilý ruch. Milicionáři svážejí ubité krásnoarmejce. Všude hloučky obyvatelstva živě se bavícího. Hoši shání po kasárnách a skladech, co by mohli použíti. V redakci Č. Rudé armády

53

[1] - výraz v uvozovkách v azbuce