v Penze neodevzdáme. - Br. Vodička se vrátil se zprávami od br. Medka, který řekl, že vůli vojska bude respektovati a to bude rozhodující. Musíme si však vše dobře uvážiti, že nebude to lehký úspěch. Budou činiti nám různé překážky, ničiti mosty, budeme vydáni dlouhým pochodům a p. Nás, nás nic nezadrží. Rozhodné slovo bylo vyřčeno.

Na to přišel příkaz od Aralova (chefa vojenského oddělení) a již jasně osvětlil, co bolševici chtějí. Dobře jsme se rozhodli. Cítili jsme to, co s námi zamýšlejí. Přikazoval ešalony zastaviti, vojsko odzbrojiti a rozpustiti, vstoupiti do rudé armády, slabší na práci do dílen (datován 24. V.). Nechť si tedy pro zbraně přijdou! Čekáme!

Dostali jsme pušky z posledního vagonu. Jak ji každý pevně tiskl! Jaká to radostná čistka jich na svahu a na přiléhající louce. Z projíždějících vlaků cestující udiveně se dívali s jakou chutí a láskou čistíme zbraň. Kdyby to viděl tak některý komisař, zajisté by si to v poslední chvíli rozmyslel. Nenáviděli jsme je pouze my, ale celý národ je proklel, považoval je za syny lucipera. A s nimi jsme měli jíti, kteří se udržují jen terorem. Ubohý trpící ruský národ!

Odpoledne seřazuje se opět prapor a br. Krejčí od nově zřízeného Z. V. V. (zatímní výkonný výbor) odůvodňuje zřízení a účel nového orgánu. Hlavní jeho úkol bude cesta na Vladivostok. Prof. Maksa skutečně arestován. Příkaz podepsal přinucen výhružkami. Za náš prapor do Z. V. V. zvolen z naší roty br. Vodička. Důstojníci ponechali vojákům rozhodnouti samým a proto při celém jednání nezasahovali. (Bolševici tvrdili, že jsme důstojníky k tomu sváděni.)

Tak přece pojedeme! Je veselo, smává nálada, vtipy jen se sypou. Penzu vezmeme; nic nám nemůže překážeti. Mnoho jsme neuvažovali, ani si nepředstavovali překážky nepřekonatelné, které by mohly cestu úplně zatarasiti. Musíme do Francie a dostaneme se tam. Je vůle bíti se a zvítězit. Do Francie se probijeme proti vzteklé snaze vrahů!

28. V.

Stav roty při vystoupení: Po spisku 232, přítomných 184, přidělených 29, na cestě 18, na ošetřovně 1. Bojových 126. Zatímní velitel prap. Novotný. (Prap. Fišer

50