Penza

26. V.

Krise dostoupila vrchole. Před námi Penza jako obrovská brzda zamezující nám cestu na východ. S nenávistí planou naše oči k Penze, která je příčinou naší stísněnosti, která dusí, šlape naše touhy - jeti do Francie.

Bolševici sezvali v Penze schůzi našich vojáků, od nichž chtěli seznati mínění jejich ohledně NR a velitelského sboru. Dobrovolci odpověděli, že velitelský sbor si vzíti nedají, na otázku ohledně zbraní řekli, že sice NR a důstojnický sbor byli by ochotni vzdáti část zbraní, ale oni, vojáci, nevzdají nic.

Bylo jisté, že Penza se bude muset "vybílit". Na nějaké smírné rozřešení nebylo pomyšlení. "Telegramy" na vagonech sdělovaly, že "vápno je připraveno, abychom přišli bílit!"

Po obědě první četa nosí vodu na kuchyň utvořivše řetěz od kuchyně až k řece Kinělu přes louku, na které jsme cvičívali. Za smíchu a vtipů padajících na dnešní poměry podávala se vědra z ruky do ruky. Přijde děžurný: "Všichni domů!" Instinktivně jsme vycítili, co asi je.

Seřazoval se celý prapor. Četl se příkaz, prý Maxův, kde se přikazuje vzdání zbraní sovětům. Kdo neuposlechne, postaven budiž mimo zákon (21. V. 1918 v Moskvě). Bolševici využili čeljabinského případu, který se jim výborně hodil. Br. Turek usuzuje o správnosti telegramu a nepravdě Maksova arestu. Příkaz rozvlnil celý prapor. Zaujato příkré stanovisko proti bolševikům a částečně nedůvěra o ONR proto, že stála pořád na tom, aby se vše vyřídilo vyjednáváním, kdežto vojáci byli toho mínění s bolševiky dále již nevyjednávat. Zbraní nevydáme a naše ešalony uvedeme v pohyb vojenskou silou. V tom smyslu napsána i resoluce. Další jednání ponecháno br. Medkovi. Resoluci mělo odvézti 5 bratří, mezi nimi od nás br. Vodička.

Kdo nyní se může odloučiti od své pušky! Kdo hochy přinutí vzdáti je zrádným bolševikům, kteří poslouchají barona Miesbacha a budou chtíti od nás vždy víc a více. Chtějí si z nás udělati poslušné otroky, k čemuž jim našeptávají naši komunisti. To se vám nepodaří nikdy, nikdy...

27. V.

V Penze jdou vyjednávání se sovětem, v jehož čele stojí  Kurajev. Br. Medek mu oznámil, že zbraní

49