a utvrzoval 4. pluk. Vzduch, ve kterém žijeme, je jaksi dusný - před bouří.

Opět si vymysleli, že chceme pomáhati Semenovu, jak prý to udělali Srbové. Musí se nějak vymluviti, aby naše věčné stání omluvili. Denník nás utěšuje, ale málo to pomáhá. Nechce se v čest komisarů věřiti.

Zástupce N. R. Maxa, Markovič a Janík jedou do Vologdy se přesvědčiti o stavu věci, co se týče naší jízdy přes Archangelsk.

22. V.

Náš rotný velitel prap. Fišer a Vorlíčkové František a Benedikt odjeli do Moskvy. Přivezou georgievské kříže a pro každou četu míč na kopanou. (Vrátili se 31. V.) [1]

23. V.

Br. Turek informoval o cestě na Archangelsk. V rajoně Čeljabinska se vlaky soustředí a zásobí na cestu. Části již za Čeljabinskem pojedem přes Vladivostok. Cesta naše bude kratší, přijdeme dříve na franc. front a pak musíme jeti tady neb si to výslovně přejí spojenci.

Dozvěděli jsme se, že komisař Maxa a Čermák jsou v Moskvě sovětskou vládou arestováni. Poslal nám Maxa telegram do Penzy, abychom prý vydali zbraně.

Začínají prý výstupy po tratích na př. v Čeljabinsku. Máme dostat pušky, příkaz však odvolán. Br. Rot poslán na rozvědku do Syráně a odtud po trati k Moskvě.

24. V. - 25. V.

Tovarišč Hais obsadil místnosti odbočky v Moskvě. Po vracejících se invalidech do vlasti píše: "Revoltujte, vzepřete se zbraní v rukou jako jeden muž, bojujte do úplného vítězství. My budeme pozorovat a sledovat váš boj. V hodině rozhodné přijdeme vám na pomoc." Tak tedy se koukejte jak invalidi za nás bojují a až bude po všem, přijděte. [2]

48

[1] - věta v závorce vepsána dodatečně
[2] - na obálce 1. dílu je uvedena poznámka: "Schované dokumenty u pana Antonína Prokopa, Podolská ul., Žitomír, pivovar Macháček a Jansa"