na vagonech. Bývá psáno křídou: "Vápno připraveno, jděte bílit." Tak nás 4. pluk, který stojí vzadu pobízí. Má také toho čekání a vodění za nos až moc. Na cvičení málo chodíme. Je nepohoda.

10. V.

Amurskou drahou se nemůže jeti. Jsou tam povodně při tání sněhu, které roztrhaly železniční hráze a náspy. Samá smůla, opět doprava přerušena.

"Průkopník" píše, že se do Vladivostoku nedostaneme. Na Sibíři prý nás přivítá tisíce ozbrojených zajatců.

13. V.

Denník píše o změně cesty 1. divise na Archangelsk. Rozpřádají se debaty. Nevěří se nikomu. (Přístav zamrzne, musíme čekat na jaro, bude hlad, je to léčka a p.)

Povětrnost se zlepšila, rota opět cvičí.

14. V.

K velké naší radosti posouváme se ku předu. Příkaz zněl přímo do Penze, ale zůstáváme státi na rozjezdě Krivozerovce, poslední zastávce před Penzou. Do města je 7 verst. Penza je pěkně vidět. Je hezký pohled na ni. Jen ty červené kasárny náš zrak dráždí. Stojíme na vysokém náspu mezi loukami a bažinami.

15. V. - 21. V.

Cítíme, že zde budeme déle stát a proto pohodlně se zařizujeme. Učíme se dále francouzky. Ovšem mnozí od toho upustili a zůstalo málo vytrvalých. Naše znalosti odborné vojenské doplňuje Deník, který přináší několik cvičení. Co se neučí vypravují se do okolí na vráňata a na ryby. S počátku na ně kde kdo krákal a později, když ochutnali lehké měkké maso vráněte, ztichli. Na cvičení učíme se prostná, sestavená por. Ševcem. Mají se cvičiti ve Vladivostoku. Poddůstojníci chodí na cvičení zvlášť, kde učí se českému velení. - Volného času použijeme ke čtení, ale hlavně k otužení a osvěžení těla. Provádí se všemožné hry, cvičí se skok o tyči a druhé skoky, zdvihají se břemena (kusy kolejí, kameny), hází se bomby, závody v běhu atd. Nebýti rozmrzelosti způsobené dlouhým pobytem, byli bychom spokojeni. Bolševiky jsme nenáviděli, v čemž nás silně podporoval

47